Aktualności

Staraniem gminy Jabłonna został wytyczony nowy szlak rowerowy przebiegający częściowo po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym.

Rowerem po Gminie Jabłonna

W dniu 25 sierpnia w „herbowej” miejscowości Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego – Krzczonowie – odbyły się doroczne dożynki gminne.

Dożynki w Krzczonowie

Rybczewice to gmina w powiecie świdnickim położona na terenie malowniczego Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. To tu rokrocznie odbywają się uroczystości urodzinowe Jana III Sobieskiego i wydawany na jego cześć „Jarmark Królewski”.

W ubiegłym tygodniu pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych wraz ze stażystami, wybrali się do dwóch Parków Krajobrazowych: Krzczonowskiego i Skierbieszowskiego. Kontynuowali prace konserwatorskie infrastruktury edukacyjnej na podlegających im obszarach chronionych.

Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych prowadzą zabiegi konserwatorskie infrastruktury edukacyjnej na terenie podległych obszarów chronionych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie sukcesywnie realizuje prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 położonymi na terenie województwa lubelskiego. W Jabłonnej (Dom Weselny „OLA”) 11 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) dla obszaru Natura 2000 Chmiel PLH060001.

Dnia 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie (organizatora) odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Wiosna w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”.

Dnia 11 czerwca 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Rowerem po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”, zorganizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie.