Aktualności

Było to w czasach, kiedy śródleśne wioski, które trafniej byłoby nazwać futorami, w Lasach Janowskich, niewiele zapewne różniły się od „gawry” Kiemliczów z „Potopu”,

Panie Jezu Chryście zmartwychwstaliście

Ukazał się drukiem najnowszy numer Krzczonowskiego Gościńca, czasopisma wydawanego przez Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne. Znalazły się w nim także materiały ZLPK.

Nowy numer Krzczonowskiego Gościńca

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie zapraszają dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie do udziału w konkursie plastycznym „Rowerem po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny sposób Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w „wiosennej szacie”. Konkurs ma charakter otwarty; przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów zlokalizowanych na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

Dnia 28 marca miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prezentacja „Parki krajobrazowe Lubelszczyzny”.

Kalendarzowa wiosna dogrzewa. Żurawie już przyleciały, cytrynki już wyleciały, a w ciepłych śródleśnych kałużach odbywają gody żaby trawne.

W Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu powoli dożywa swoich dni wiekowy już żywiciel niejednej wioski.

W gościnnych murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie, 11 stycznia 2019 roku, odbył się kolejny (III etap) XVIII Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Nadzór nad przebiegiem etapu parkowego w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym od kilku lat sprawuje Biuro Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.