Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Dziedzictwo kulturowe materialne

Obszar Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego ma bogatą przeszłość historyczną stąd liczne na jego terenie dobrze zachowane pamiątki z zamierzchłych czasów objęte ochroną w formie zabytków.

Do najcenniejszych zabytków kultury materialnej należą kościoły, a niekiedy nawet zespoły kościelne. Teren Parku usiany jest cmentarzami i mogiłami z różnych okresów. Dopełnieniem sakralnego krajobrazu Parku są kapliczki i krzyże przydrożne, które spotykamy we wszystkich miejscowościach, ale także na polach, pod lasami oraz nad rzekami. O tragicznej przeszłości tego terenu przypominają pomniki.

Trwałym elementem krajobrazu Parku są dawne założenia dworskie i parkowe. Do dzisiejszych czasów zachowało się 7 zespołów parkowo-dworskich (z czego 4 na terenie samego Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, a 3 pozostałe na terenie otuliny parku). Najstarsze, XVIII-wieczne znajdują się w Policzyźnie i Stryjnie. Młodsze, XIX-wieczne w Sobieskiej Woli Pierwszej, Żukowie Kolonii, Pilaszkowicach, Wygnanowicach i Rybczewicach. Pełnią one ważną rolę poznawczą, kulturową, krajobrazową czy historyczną.

Nad rzekami i strumieniami Parku zachowały się dawne młyny wodne (zabytki techniki). Ciekawym obiektem zabytkowym jest remiza z 1. poł. XX w. znajdująca się w Żukowie Kolonii.

We wsi Krzczonów spotyka się zachowane najstarsze zachowane XIX-wieczne chałupy. Stare budynki mieszkalne z początków XX wieku z dachami krytymi strzechą, charakterystyczne dla budownictwa wiejskiego tego regionu Lubelszczyzny, znajdują się poza Krzczonowem w Wolnicy, Choinach, Majdanie Polickim, Pustelniku i Chmielu.

Elementy dziedzictwa kulturowego materialnego występujące w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym na:

  1. Zespoły kościelne i kościoły
  2. Mogiły i cmentarze
  3. Zespoły dworsko - parkowe
  4. Młyny