Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pomniki przyrody

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 43. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).


Pomniki przyrody ożywionej

Na terenie parku znajdują się pomniki przyrody ożywionej, w tym:

  • płat cieszynianki wiosennej (Hacquetia epipactis (Scop.) DC.) w rezerwacie „Las Królewski” o powierzchni 0,1 ha, który został objęty ochroną na mocy Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 1987 r. Nr 12, poz. 211),
  • wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.) w Lesie Królewskim, chroniony na mocy Uchwały Nr XXII/142/97 Rady Gminy w Krzczonowie z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia pomników przyrody na terenie gminy Krzczonów,
  • buk pospolity (Fagus sylvatica L.) w Lesie Chmielowskim, chroniony na mocy Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 1987 r. Nr 12, poz. 211),
  • 3 lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), rosnące w miejscowości Krzczonów (obręb nr 13 Krzczonów Sołtysy), chronione na mocy Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 1987 r. Nr 12, poz. 211),
  • 3 lipy drobnolistne (Tilia cordata Mill.), rosnące obok kościoła w Rybczewicach, ochrona powołana na mocy Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 1987 r. Nr 12, poz. 211),
  • 3 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) rosnące w parku obok szkoły w Rybczewicach, chronione na podstawie Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 1987 r. Nr 12, poz. 211),
  • jesion wyniosły (Fraxinus excelsiorrosnący w parku obok szkoły w Rybczewicach, chroniony na podstawie Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 6 listopada 1987 r. Nr 12, poz. 211).

Pomniki przyrody nieożywionej

Do kategorii pomników przyrody nieożywionej zaliczamy:

  • cztery źródła w miejscowościach: Krzczonów-Sołtysy, Krzczonów III (Borzęcin), Walentynów, a także Piotrkówek, które są chronione na podstawie mocy Uchwały Nr XXII/142/97 Rady Gminy w Krzczonowie z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia pomników przyrody na terenie gminy Krzczonów,
  • głaz narzutowy w Nowinach Żukowskich, chroniony na mocy Uchwały Nr XXII/142/97 Rady Gminy w Krzczonowie z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia pomników przyrody na terenie gminy Krzczonów,
  • „Głaz Szwedzki” w Krzczonów-Sołtysy, który podlega ochronie dzięki Zarządzeniu Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.