Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Nowa edycja akcji #kieruneklubelskiekrajobrazy

Startuje instagramowa akcja promująca wiedzę nt. lubelskich parków narodowych i krajobrazowych#kieruneklubelskiekrajobrazy. Projekt nawiązuje do ubiegłorocznego konkursu fotograficznego i również dotyczy wykonania przyrodniczego zdjęcia. Najpiękniejsze fotografie mają szansę uzyskać tytuł zdjęcia miesiąca oraz zdjęcia roku. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody!!!

Akcja odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej „Lubelskie spotkania z przyrodą”, którą prowadzi Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, i ma charakter otwarty – może brać w nim udział każda zainteresowana osoba (również dzieci).

Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii ukazującej w oryginalny sposób niepowtarzalne piękno przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego lub jednego z siedemnastu parków krajobrazowych zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.

Zgłoszenie do udziału w akcji polega na:

  • umieszczeniu na swoim koncie w aplikacji Instagram dowolnej liczby przyrodniczych fotografii wykonanych w miesiącu, w którym są publikowane,
  • opatrzeniu ich hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy.

Fotografie:

  • mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej,
  • nie mogą zawierać wizerunków osób ani jakichkolwiek znaków (np. liczb, podpisów itp.)

Do oceny zakwalifikowane będą zdjęcia opublikowane w terminie od dnia ogłoszenia akcji do 12 grudnia 2021 roku, przy czym o nagrody za najlepsze zdjęcie miesiąca powalczą fotografie opublikowane w terminie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca (1-28 lutego, 1-31 marca itd.) z wyłączeniem stycznia i grudnia. O nagrodę za najlepsze zdjęcie stycznia powalczą fotografie opublikowane od dnia ogłoszenia akcji do 31 stycznia, natomiast o nagrodę za najlepsze zdjęcie grudnia – opublikowane w dniach od 1 do 12 grudnia 2021 roku.

Wyboru fotografii do nagród miesiąca, a następnie do „zdjęcia roku” dokona jury powołane przez organizatora akcji. Organizator skontaktuje się z autorami zakwalifikowanych do oceny zdjęć, celem uzyskania od nich wymaganych w akcji oświadczeń i zgód (wymienionych w karcie zgłoszenia).

Nagrody

  1. Autorom dwunastu fotografii uznanych przez jury za najpiękniejsze (po jednej w danym miesiącu), zostaną przyznane nagrody miesiąca: 12 kart zakupowych o wartości 500 zł każda.
  2. Dodatkowo, jeden z laureatów nagrody miesiąca otrzyma nagrodę główną za „zdjęcie roku”: kartę zakupową o wartości 1500 zł.
  3. Nagrody będą wysyłane laureatom za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres podany na karcie zgłoszenia. 

Dwanaście zwycięskich zdjęć zostanie wykorzystanych w kalendarzu na rok 2022.

Kontakt w sprawie konkursu: tel. (81) 44 16 764, e-mail: srodowisko@lubelskie.pl

Więcej informacji nt. akcji znajduje się na stronie kampanii.

Zapraszamy do udziału i życzymy dobrej zabawy!

 

Tekst: www.lubelskie.pl

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia