Przeskocz do treści Przeskocz do menu

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

Data: 03-02-2020

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, dnia 3 lutego 2020 r., miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz mediów.

Gospodarz spotkania – członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, a zarazem pomysłodawca kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” powiedział m.in: „Zależy nam przede wszystkim na tym, aby wspólnie promować pszczelarstwo. Chcemy mówić o znaczeniu pszczoły dla gospodarki, środowiska i człowieka”.

W ramach wspólnej kampanii planowane jest przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

  • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,
  • działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
  • współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych.

Treść listu intencyjnego:

LIST INTENCYJNY

w sprawie prowadzenia wspólnych działań

na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły

dla środowiska i człowieka

My, niżej podpisani,

świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla:

  • bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
  • zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
  • zwiększenia wydajności roślin,
  • środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń

w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa,

deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

W doborowym gronie sygnatariuszy listu intencyjnego nie mogło zabraknąć Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, który aktywnie włączy się organizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych.

źródło: www.lubelskie.pl

Tekst i foto: Marcin Kozieł