Aktualności

W Lubelskiem Centrum Konferencyjnym w Lublinie w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) miała miejsce XI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”.

Uchwała w sprawie OChK "Pradolina Wieprza"

Szkolenie miało formę warsztatową i składało się z dwóch części. Pierwszą stanowiła prezentacja pt. „Ptaki wokół nas” przedstawiająca wiele nieznanych faktów i ciekawostek z życia naszych skrzydlatych przyjaciół; poprowadziła ją Małgorzata Deneka Angel (ZLPK OZ w Chełmie).

Szkolenie dla nauczycieli „Niekonwencjonalne techniki w edukacji ekologicznej. Ptaki wokół nas”.

„Gdzie pył chlebowy słońca sięga”; motyw „małej ojczyzny” w poezji ludowej to myśl przewodnia XVI edycji Konkursu Gminnego im Pauliny Hołyszowej organizowanego przez Szkołę Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym. Twórczość Pani Pauliny Hołyszowej, znakomitej poetki Ziemi Chełmskiej jest wszystkim doskonale znana i prezentowana przez dzieci i młodzież w wielu konkursach recytatorskich. W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chełm. Jest to konkurs cykliczny, składający się z trzech części: recytatorskiego, plastycznego i wiedzy przyrodniczo - historycznej o Gminie Chełm. W bieżącym roku poproszono nas o opracowanie zadań konkursowych do konkursu wiedzy i pracę w komisji.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Lasy i torfowiska położone na terenie Parku charakteryzuje duża różnorodność flory i fauny a w okolicznych miejscowościach można zobaczyć liczne historyczne i zabytkowe obiekty. Warto tez odwiedzić Ośrodek Edukacyjno- Muzealny znajdujący się w miejscowości Brzeźno.

Ukazał się drukiem kolejny numer Krzczonowskiego Gościńca, w którym znajduje się artykuł o nowym wydawnictwie ZLPK.

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym na kartkę pocztową z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W minionych miesiącach działka ZLPK w Janowie Podlaskim zyskała nowy wygląd za sprawą przede wszystkim nowego, pięknego ogrodzenia oraz prac konserwatorskich istniejącej infrastruktury.

W październiku Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie został zaproszony na konferencję dla dyrektorów przedszkoli zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie oraz Przedszkole Miejskie Nr 13 w Chełmie.

czyli, prace nad wytyczeniem Szlaku śladami księdza Stefana Wyszyńskiego w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym idą pełną parą.

Jest taki czas kiedy wszyscy wspominamy swoich bliskich, którzy leżą na cmentarzach w całym kraju lub poza jego granicami. Staramy się uprzątnąć miejsca ich pochówku oraz zapalić przysłowiowy znicz na znak pamięci.

W malowniczych okolicznościach przyrody jesiennych Działów Grabowieckich odbył się rajd terenowy po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” mieli zaszczyt w dniu 22 października 2019 roku uczestniczyć w wernisażu wystawy konkursu fotograficznego „Las i mokradła” w ramach projektu LIFE 13 Nat/PL/ 000032 „W zgodzie z naturą- LIFE+ dla Lasów Janowskich.