Aktualności

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy konkursowej w technice haftu krzyżykowego o „ptasiej” tematyce. Do naszego Ośrodka Zamiejscowego w Zamościu napłynęły prace ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Zwierzyńcu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach, Szkoły Podstawowej w Kalinówce, Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąwolnicy oraz od osób prywatnych z miejscowości: Biecz, Lublin, Gnojno, Ossówka Kolonia.

Konkurs "Ptaki igłą malowane" rozstrzygnięty!

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Idea ta spotkała się z pozytywnym odzewem Państw, które ratyfikowały konwencję i w odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Dzień Krajobrazu 2018

O kościółku w Momotach Górnych perle architektury sakralnej położonym na skraju Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” zwykło się mówić, że jest dziełem „serca i rąk” księdza Kazimierza Pińciurka. Dokonał On rzeczy niezwykłych, które dla licznie odwiedzających to sanktuarium są powodem wiary, że człowiek jeżeli tylko chce może dokonać dzieł wydawałoby się nie możliwych do realizacji.

Tematykę obszarów chronionego krajobrazu przybliżył zainteresowanym pracownik Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski.

Pszczela Wola to niewielkie, choć bardzo malownicze miejsce o bardzo ciekawej historii i tradycji. Miejscowość położona jest w obrębie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w gminie Strzyżewice, w niewielkiej odległości od miasta Lublin.

6 października br. uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim kolejny raz włączyli się w obchody EDP. Wyszli w teren, by poznać i policzyć ptaki, które jesienią można spotkać na Południowym Podlasiu.

Nazywano je kamieniami piorunowymi albo strzałkami perunowymi i wierzono, że powstają po uderzeniu pioruna w ziemię.

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

Podczas obozu ornitologicznego w Kaliszanach udało się pochwycić, zaobrączkować i oczywiście wypuścić wyjątkowego gościa. Modraczek, bo o nim mowa, to skrajnie rzadko obserwowany i obrączkowany w Polsce ptak.

We Lwowie ukazała się artykuł nt. projektowanego Międzynarodowego Geoparku „Polesie”, którego współautorami są pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

  • 10-10-2018

Wszyscy bardzo dobrze znamy bociany, które w okresie letnim goszczą w naszym kraju, a ich gniazda na stałe związane są z krajobrazem Polski. Od dziecka znamy ich wygląd, zwyczaje , charakterystyczny klekot i przyzwyczajeni jesteśmy do obecności tych ptaków.

W dniach 4-5 października br. w Krakowie (Przegorzały, dzielnica Zwierzyniec) odbyła się konferencja pt. „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, w której udział wzięli przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.