Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa Rok założenia Powierzchnia
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu 1983 30420,00 ha
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu 1990 23338,00 ha
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu 1990 19510,00 ha
Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu 1996 7307,53 ha
Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu 1983 26963,00 ha
Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu 1990 29207,64 ha
Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu 1977 18650,00 ha
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 1990 11300,00 ha
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 1997 11970,00 ha
Obszar Chronionego Krajobrazu Annówka 1990 2069,00 ha
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi 1990 2627,00 ha
Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór 1990 12820,09 ha
Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza 1990 33159,00 ha
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu 1983 8000,00 ha
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu 1983 41000,00 ha
Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu 1977 3706,30 ha
Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu 1996 20000,00 ha