Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 41000,00 ha
Położenie Polesie Zachodnie / Garb Włodawski, Zaklęsłość Sosnowicka, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Dolina Środkowego Bugu; Polesie Wołyńskie / Pagóry Chełmskie
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Aktualności

„Ostoja Poleska” obejmuje swoim zasięgiem niezwykle cenny obszar wchodzący przede wszystkim w skład Poleskiego Parku Narodowego, są to jeziora, torfowiska, łąki i lasy o niezwykle istotnym znaczeniu dla przyrody. W ostoi znajduje się bowiem aż 15 typów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz 20 gatunków zwierząt i roślin wymienianych w załączniku II tejże dyrektywy. Łącznie na terenie Ostoi Poleskiej stwierdzono 1400 gatunków roślin i ok. 200 gatunków kręgowców. Bogaty jest również skład gatunkowy bezkręgowców. Samych motyli stwierdzono tu 340 gatunków, co stanowi dziesiątą część wszystkich ich gatunków znanych w kraju, dla 3 z nich Ostoja Poleska jest jedynym stanowiskiem w Polsce. Obszar ma również olbrzymie znaczenie dla żółwia błotnego i strzebli błotnej - jest to jedna z największych krajowych ostoi tych gatunków w Polsce.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy  dla Obszaru Natura 2000 „Ostoja Poleska”

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie „Lubelskie spotkania z przyrodą – pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym”.

Pożegnajmy żurawie wspólnie