Aktualności

Dnia 28 maja br. w Biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych odbyło się robocze spotkanie z pracownikiem i studentami kierunku leśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Jak parkowcy z leśnikami

Walory Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” doceniają nie tylko ludzie młodzi, uczniowie szkół, ale już od kilku lat duże zainteresowanie jego przyrodą przejawiają emeryci i renciści skupieni w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim.

ZWIĄZKOWY RAJD

Wystawa projektów Studentów Architektury Krajobrazu „Nasze pomysły na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych dla Lublina” odbyła się 4 czerwca br. w Instytucie Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jeszcze nie tak dawno temu spotkanie z łosiem na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” zdarzało się bardzo rzadko. Tylko nieliczni i bardzo wytrwali mieli okazję obserwować to majestatyczne zwierzę.

Dnia 28 maja br. w Zamościu odbyła się prezentacja „Turystyczny szlak pieszy śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Ziemi Skierbieszowskiej”.

Odkryliśmy nowych Andriollich – w konkursie plastycznym „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w rysunku” wyłoniono najlepsze prace.

Jury konkursu „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii” wybrało najlepsze zdjęcia zgłoszone do tego konkursu.

Teren naszego kraju tak jak i województwa pokryty jest siecią różnych form ochrony przyrody. Niektóre funkcjonują obok siebie, inne się wzajemnie pokrywają i uzupełniają. Taką specyficzną „nakładką” na krajowych formach ochrony przyrody są Obszary Natura 2000. Aby jednak mogły dobrze funkcjonować i pełnić swoja rolę muszą posiadać Plany zadań ochronnych. Te, które swoim zasięgiem pokrywają się z parkami krajobrazowymi tworzone będą przy wsparciu pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca, odbędzie się Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego.

…odbył się tegoroczny DEWAJTIS, czyli Zamojskie Dni Kresowe, które zakończyły się 22 maja br.

W dniu 22 maja br. w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu odbył się wykład z prezentacją przygotowany przez pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerniejowie poznali Krainę cieszynianki…multimedialnie.