Aktualności

W weekend 29-30 września br. odbył się Rajd z cyklu „Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny”, zorganizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Skupił on 36 uczestników, którzy postanowili poznać teren naszego parku i jego okolicy.

Rajd „Jesienny” po Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” - relacja

W sobotę 15 września 2018 r. na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyło się po raz drugi Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego, zorganizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Wydarzenie to przebiegało pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Patronatem medialnym owe Święto objęli Polskie Radio Lublin i TVP3 Lublin. Wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Samorząd Województwa Lubelskiego.

ŚWIĘTO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE - RELACJA
  • 08-10-2018

To stare porzekadło funkcjonuje w naszym kraju już od bardzo dawna. Często w codziennym życiu w pełni się sprawdza, gdyż konie chorują rzadko.

Dnia 10 października br. o godzinie 18.00 odbędzie się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie wykład pt.: „Obszary chronionego krajobrazu na Lubelszczyźnie – mało znane formy ochrony przyrody”. Wykład przedstawi pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski.

pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz w księdze III „Pana Tadeusza”. Dziś po prawie 200 latach z całą odpowiedzialnością możemy powtórzyć dokładnie to samo.

„Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i au¬tentycznością. Jest on świętym patronem tych wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii” –napisał papież Franciszek w swojej encyklice „Laudato si’” – pierwszej w historii Kościoła encyklice poświęconej w całości problematyce ochrony środowiska.

Przejeżdżając przez położoną w południowo-wschodnim zakątku Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego wieś Łaziska mijamy niewielką świątynię, której prosta, wręcz toporna bryła przywodzi na myśl posoborowe, bezstylowe budowle. Nie podejrzewamy nawet, że kościółek ten ma już ponad 80 lat i kryje w sobie prawdziwy skarb, dla ludzi wierzących.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” we wsi Momoty Górne obok kościoła, znajduje się pomnik pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, jednego z ostatnich dowódców oddziałów wojsk polskich w czasie II Wojny Światowej.

Z okazji 750-lecia istnienia Grabowca zorganizowane zostały w dniach 21-23 września br. w tej gminnej miejscowości uroczystości rocznicowe.

W największym parku krajobrazowym województwa lubelskiego pojawiła się nowa ścieżka edukacyjno-spacerowa.

W ramach działalności statutowej Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych została wytyczona ścieżka edukacyjna „Cieszynianka-Kamienny Wąwóz” na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.

W dniach 20-21 września br. pracownicy Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim uczestniczyli w konferencji poświęconej jubileuszowi w/w parku. Jest on usytuowany we wschodniej części województwa podlaskiego a celem jego ochrony jest jeden z najlepiej zachowanych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Knyszyńska.