Fauna

Na dużą różnorodność fauny parku, zwłaszcza bezkręgowców, wpływa mozaika biotopów. W Giełczwi nieliczny jest rak szlachetny. W rzekach występuje kilkadziesiąt gatunków ryb, m.in.: szczupak, okoń, płoć, karp, karaś, lin. Pospolite gatunki płazów to: żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna, ropucha zielona, kumak nizinny, traszki zwyczajna i grzebieniasta, grzebiuszka ziemna. Gady są reprezentowane przez jaszczurkę zwinkę, padalca i zaskrońca. Wśród ptaków pospolite są gatunki związane w polami: skowronek polny, trznadel, potrzeszcz, przepiórka. W zaroślach tarniny, m.in. w okolicach rezerwaty Las Królewski gniazdują gąsiorki – gatunek chroniony w ramach sieci NATURA 2000. Występują także dzięcioły: czarny i zielonosiwy, sieweczka rzeczna, perkoz dwuczuby, różne gatunki sikor, drozdów, szpak, zięba, sierpówka, muchołówka białoszyja. Spotykany jest rzadki bocian czarny. Z ptaków drapieżnych należy wymienić: myszołowa, jastrzębia gołębiarza, krogulca, pustułkę i kobuza. Ptaki związane z terenami podmokłymi występują głównie w dolinach Giełczwi i Radomirki; są to: perkoz dwuczuby, perkozek, kaczki (krzyżówka, głowienka, czernica), łabędź niemy, łyska, kurka wodna. W trzcinowiskach gniazdują trzciniak, trzcinniczek i rokitniczka. Nad stawami występują rybitwa zwyczajna, śmieszka, a nad Giełczwią – zimorodek. Na łąkach w dolinie tej rzeki występuje derkacz i czajka. We wsiach położonych na terenie parku istnieje kilka gniazd bociana białego. Spośród ssaków często spotykane są: jeż zachodni, ryjówka aksamitna, nornica ruda, myszy (polna, leśna i badylarka), wiewiórka pospolita, kuny domowa i leśna, lis, borsuk, sarna, dzik oraz zając. W ostatnich latach nie należą do rzadkości spotkania z łosiami, które najprawdopodobniej już obrały sobie Park za miejsce stałego bytowania. Nietoperze zasiedlają cały obszar parku, zimują tu mopek i gacek brunatny. W rzekach i na stawach występują piżmaki, wydra oraz bóbr.