Wyświetlam aktualności z tagiem: wiedza

Aktualności

Tematykę obszarów chronionego krajobrazu przybliżył zainteresowanym pracownik Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski.

Wykład w Domu Kultury LSM

Nazywano je kamieniami piorunowymi albo strzałkami perunowymi i wierzono, że powstają po uderzeniu pioruna w ziemię.

Piorunowe strzałki w Kamiennym Wąwozie

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

We Lwowie ukazała się artykuł nt. projektowanego Międzynarodowego Geoparku „Polesie”, którego współautorami są pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

„Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i au¬tentycznością. Jest on świętym patronem tych wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii” –napisał papież Franciszek w swojej encyklice „Laudato si’” – pierwszej w historii Kościoła encyklice poświęconej w całości problematyce ochrony środowiska.

W największym parku krajobrazowym województwa lubelskiego pojawiła się nowa ścieżka edukacyjno-spacerowa.

Na terenie naszego kraju stwierdza się występowanie 5 gatunków węży: węża Eskulapa, zaskrońca zwyczajnego, zaskrońca rybołowa, gniewosza plamistego i żmiję zygzakowatą.

Widok tego jednego z największych rodzimych ssaków powoli przestaje już być rzadkością, jednak spotkanie z nim na terenach naszych wyżynnych parków krajobrazowych to wciąż nie lada gratka.

W sobotę, 25 sierpnia, odbył się spacer przyrodniczy po lubelskim Ogrodzie Saskim poprowadzony przez pracownika Biura ZLPK, Krzysztofa Wojciechowskiego.

Istnieją obrazy, widoki, krajobrazy, które już tylko pamięć przechowuje, i które wydaje się, że już nie powrócą. Tym milej jest, kiedy człowiek nagle spostrzega obraz, który ostatni raz oglądał przed kilkoma dekadami.

Niedźwiedziówka włodarka – albo jak kto woli włodarka chorągiewka, to gatunek nocnego motyla, który w Polsce jest szeroko rozsiedlony, choć nie tak łatwo jest go zaobserwować.
Dlatego też, było nam niezwykle miło, móc spotkać go w naszym przybiurowym ogródku.

Ukazały się drukiem artykuły autorstwa pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.