Wyświetlam aktualności z tagiem: wiedza

Aktualności

W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie ciekawe są nie tylko rośliny. Można tu także spotkać wiele gatunków ptaków.

Ptaki w Ogrodzie Botanicznym

W ogólnopolskim poradniku ekologicznym „Eko i My” ukazał się artykuł o Strzeleckim Parku Krajobrazowym.

O Strzeleckim Parku Krajobrazowym w „Eko i My”

O tym, że edukatorzy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych popularyzują wiedzę o parkach i przyrodzie w ogóle dla szerokich grup zainteresowanych (od lat 7 do 107 lub jak kto woli „od przedszkola do Opola”) wiadomo od dawna i powszechnie. Jednak edukować takich maleńkich odbiorców, którzy dopiero co posiedli sztukę chodzenia nie zdarza nam się często.

Minął równo miesiąc od uroczystego otwarcia Dziennego Domu Seniora+ w Stanisławce na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i już w jego murach miała miejsce prezentacja o tym największym z lubelskich parków krajobrazowych.

O tym w jakiś sposób rodzime rasy zwierząt mogą chronić przyrodę rozmawiano podczas konferencji naukowej „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej”.

Dnia 22 maja br. odbyła się we Lwowie konferencja naukowo-praktyczna „Obszar chroniony jako bazowa platforma edukacyjna Nowej ukraińskiej szkoły”.

Rybitwy, perkozy, łyski, gąsiorki a nawet bieliki mogli podziwiać uczestnicy warsztatów terenowych „Wiosenne czytanie przyrody” prowadzonych w nadwieprzańskim Sobieszynie-Brzozowej przez pracowników ZLPK.

Materiały z II Międzynarodowej konferencji naukowej „Polskie powstanie wyzwoleńcze 1863 r.”, która odbyła się w ub. roku w Kijowie znalazły się w Internecie w wersji elektronicznej.

Dnia 28 maja br. w Zamościu odbyła się prezentacja „Turystyczny szlak pieszy śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Ziemi Skierbieszowskiej”.

…odbył się tegoroczny DEWAJTIS, czyli Zamojskie Dni Kresowe, które zakończyły się 22 maja br.

W dniu 22 maja br. w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu odbył się wykład z prezentacją przygotowany przez pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Dnia 20 maja br. odbyło się nagranie audycji o parkach krajobrazowych w akademickim Radio Centrum w Lublinie.