O nas

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy o ochronie przyrody,
  • Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Lubelskich Parków krajobrazowych,
  • Statutu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
  • Uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  • Rozporządzeń Wojewody Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych obejmuje swym działaniem obszar 17 parków krajobrazowych i 17 obszarów chronionego krajobrazu położnych na terenie województwa lubelskiego.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych działa w celu zapewnienia zachowania i ochrony szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych środowiska parków krajobrazowych województwa lubelskiego. W tym celu organizuje i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, turystyczną, rekreacyjną oraz administracyjną.

Zadania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zostały określone w Statucie.


Aktualności

Spacery krajobrazowe to już tradycyjna forma obchodów Dnia Krajobrazu. Tegorocznym hasłem i motywem przewodnim spacerów organizowanych w całej Polsce jest woda i jej miejsce i znaczenie w krajobrazie. 15 października odbył się pierwszy z zaplanowanych spacerów zorganizowany przez Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Milejowie miała okazję uczestniczyć w obejściu projektowanej ścieżki edukacyjnej w dolinie Wieprza w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym.

Dzień Krajobrazu w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym

Dnia 11 października 2019 r. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeżnie zorganizował akcję „Odśmiecanie Krajobrazu”. Kolejny już rok likwidowaliśmy dzikie składowiska odpadów na obszarach chronionych wspólnie ze społecznością lokalną i z zaprzyjaźnionymi instytucjami.

„ODŚMIECANIE KRAJOBRAZU 2019”

Tradycją Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim stało się włączanie do ogólnopolskiej akcji Europejskie Dni Ptaków, odbywającej się pod patronatem OTOP-u. Nadleśnictwo Biała Podlaska oraz ZLPK wspierają szkołę w tym przedsięwzięciu.

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dzierzkowice PLH060079 położonego na terenie gminy Dzierzkowice oraz Urzędowa odbyło się spotkanie dotyczące opracowania projektu ww. Planu.

5 października 2019 r. w sobotni poranek wyruszyliśmy poznać Szczebrzeszyńskie Piekiełko. Była to nasza pierwsza wyprawa z klubem sportowym Bushido Szczebrzeszyn. Dołączyło do nas również kilka osób z Klubu Seniora przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie.
Trasa rajdu wiodła siecią wąwozów lessowych, nazywaną Piekiełkiem.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie oraz Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” w Lublinie zorganizowało dnia 4 października 2019 r. wojewódzki konkurs wiedzy przyrodniczo-łowieckiej z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”.

„Przyroda słowem malowana i jej piewcy”, to tytuł wykłady wygłoszonego przez pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Rykach.

W dwumiesięczniku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ukazał się artykuł o tegorocznym Święcie Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego.

W dniach 28-29 września odbył się rajd z cyklu „Znam Lubelskie Parki Krajobrazowe” organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie wspólnie z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, musimy już teraz przeciwdziałać skutkom suszy. O tym jak „bronić” się przed suszą, jakie konkretne działania należy podjąć aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku dyskutowano w Lublinie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 30 września br. w Lublinie.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła dzień 20 października Dniem Krajobrazu. To właśnie tego dnia podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową.

Dnia 27.09.2019 roku Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie, wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym, w ramach przygotowań do organizowanego wkrótce Dnia Krajobrazu, przeprowadzili lustrację ścieżki przyrodniczej „Kleniewo”, w Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

„Nie zostawiaj w lesie!” to nazwa konkursu organizowanego przez serwis Clicktrans.pl.
Jeśli jesteście pasjonatami ekologii, a przy tym wędrówek na łonie natury, to zachęcamy do udziału!

W piątek 20 września nastąpiła mobilizacja na terenach Lasów Państwowych w ramach akcji „Sprzątamy las”, którą swoim patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polski wraz ze swoją małżonką.

Rok szkolny w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie oficjalnie rozpoczęty. Pierwsze zajęcia jakie zorganizowaliśmy to „Terenowe Zajęcia Rowerowe” po Chełmskim Parku Krajobrazowym.

Pierwsze wzmianki o żydach w Modliborzycach (teren Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) pochodzą z połowy XVII wieku, a osadnictwo żydowskie na większą skalę nastąpiło dopiero na przełomie XVII-XVIII wieku.

Film edukacyjny "Naturalnie ... nie ma jak Lubelskie"

Obejrzyj film o lubelskich parkach krajobrazowych

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.

NASI PARTNERZY