O nas

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy o ochronie przyrody,
  • Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Lubelskich Parków krajobrazowych,
  • Statutu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
  • Uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  • Rozporządzeń Wojewody Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych obejmuje swym działaniem obszar 17 parków krajobrazowych i 17 obszarów chronionego krajobrazu położnych na terenie województwa lubelskiego.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych działa w celu zapewnienia zachowania i ochrony szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych środowiska parków krajobrazowych województwa lubelskiego. W tym celu organizuje i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, turystyczną, rekreacyjną oraz administracyjną.

Zadania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zostały określone w Statucie.


Aktualności

25 sierpnia 1994 r. rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Bialskopodlaskiego zostaje powołany Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Został wówczas wyodrębniony z północnej części Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego 4 lata wcześniej.

Ćwierćwiecze Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”

Torfowiska węglanowe leżące na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy są unikalne w Polsce, Europie a nawet świecie pod wieloma względami.

Bociany szykują się do odlotu, zaczynają zbierać się bocianie sejmiki. Są to ptaki przyjazne człowiekowi, towarzyszące im przez całe życie. Dlatego bociana rozpozna nawet trzylatek.

W dniu 18 sierpnia 2019 r. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie uczestniczył w uroczystych obchodach imienin najpotężniejszego na Lubelszczyźnie dębu, Drzewa Roku 2015.

Podczas wakacji mieliśmy przyjemność prowadzić zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży przebywających na obozach naukowych AlphaCamp, których organizatorem jest Radek Brzózka – znany prezenter telewizyjny, m.in. autor i prowadzący program "Jak to działa?". Pierwsza edycja obozów obyła się w Krasnobrodzie - sercu Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Dla uczestników poszczególnych turnusów przygotowaliśmy atrakcyjne i ciekawe zajęcia w terenie.

Od pewnego czasu wszyscy jesteśmy bombardowani rewelacjami o efekcie cieplarnianym a tym samym zmianie klimatu.
Mimo ostrzeżeń naukowców i ekologów nie bardzo możemy uwierzyć w te mgliste przepowiednie. W większości jesteśmy podobni do biblijnego niewiernego Tomasza – nie uwierzymy dopóty sami na własnej skórze nie odczujemy zmian, które powoli lecz nieuchronnie nadchodzą.

Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych prowadzą zabiegi konserwatorskie infrastruktury edukacyjnej na terenie podległych obszarów chronionych.

Co rok, w środku lata, w okresie kwitnienia kwiatów składamy hołd małym ale wielki owadom – pszczołom. Święto Pszczół organizowane terenie Ogrodu Botanicznego UMCS weszło na stałe do kalendarza lubelskich pikników edukacyjno-przyrodniczych. Podczas imprezy, której współorganizatorem jest Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, można dowiedzieć się wiele o samych pszczołach, ich biologii, zagrożeniach i przyjaznych im, miododajnych, roślinach.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy położony jest na Roztoczu Środkowym. To tam zobaczymy Wapielnię – jego najwyższe wzniesienie (ok.387 m n.p.m.), ostaniec Wzgórze Kamień (nazywane również Piekiełkiem) gdzie znajdują się jedyne w Polsce skałki powstałe w utworach mioceńskich. Warto również zwrócić uwagę na różnorodność przyrodniczą i urozmaicony krajobraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Zaskroniec zwyczajny- wróg mimo woli?
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) jest najpopularniejszym polskim wężem, dlatego często można natknąć się na niego podczas spaceru w lesie, na łące, w pobliżu wody a nawet, jak się okazuje, w mieście. Niestety najczęstszą reakcją na spotkanie zaskrońca jest strach. Obserwujmy zwierzęta i starajmy się czerpać z tego przyjemność. Nie wydawajmy wyroku na mrówkę, pająka, myszy czy zaskrońca. W przyrodzie niezbędne są do funkcjonowania ekosystemów wszystkie organizmy.
M. Deneka Angel
Fot. Sławomir Zawiślak.

16 lipca 2019 r. w Chełmie odbyło się spotkanie dialogowe CEMEX Polska
z przedstawicielami lokalnych społeczności. Celem spotkania było zebranie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych w stosunku do firmy CEMEX Polska.

Są takie miejsca w naszym kraju, gdzie nadal gniazda bocianie widnieją niemal na każdym przydrożnym słupie elektrycznym a miejscowa społeczność pielęgnuje wszelkie tradycje kulturowe wywodzące się z odwiecznego sąsiedztwa bociana i człowieka. Jednym z takich miejsc jest Skryhiczyn – niewielka miejscowość położona w Strzeleckim Parku Krajobrazowym.

  • 01-08-2019

Teren Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” kryje wiele gatunków roślin i zwierząt. W dalszym ciągu jednak różnorodność występowania fauny i flory na jego terenie nie przestaje nas zaskakiwać.

Biały saiding, kraty w oknach i kuchnia, przez którą młodzież przechodziła na zajęcia dydaktyczne to już przeszłość dzięki termomodernizacji budynku współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Hrubieszów wzbogaciła swoją ofertę o nową infrastrukturę turystyczną, zlokalizowaną w nadbużańskich miejscowościach Gródek, Czumów i Teptiuków. O walorach przyrodniczych, a zarazem turystycznych tych miejscowości, świadczy objęcie tych terenów kilkoma formami ochrony. Są to: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, użytek ekologiczny „Błonia Nadbużańskie” oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowego Bugu” i specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Zachodniowołyńska Dolina Bugu”.

Jak co roku zapraszamy na Święto Pszczół obchodzone hucznie i z wielką pompą na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.

4 sierpnia będziemy wspólnie zastanawiać się i uczyć, jak pomóc naszym skrzydlatym zapylaczom. Tego dnia szczególnie zwrócimy uwagę na 5 Zasad Przyjaciół Pszczół. Będzie to świetna okazja do nauki i zabawy dla całych rodzin.

Film edukacyjny "Naturalnie ... nie ma jak Lubelskie"

Obejrzyj film o lubelskich parkach krajobrazowych

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.

NASI PARTNERZY