Aktualności

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Idea ta spotkała się z pozytywnym odzewem Państw, które ratyfikowały konwencję i w odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Dzień Krajobrazu 2018

O kościółku w Momotach Górnych perle architektury sakralnej położonym na skraju Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” zwykło się mówić, że jest dziełem „serca i rąk” księdza Kazimierza Pińciurka. Dokonał On rzeczy niezwykłych, które dla licznie odwiedzających to sanktuarium są powodem wiary, że człowiek jeżeli tylko chce może dokonać dzieł wydawałoby się nie możliwych do realizacji.

REMONT NAJMŁODSZEGO ZABYTKU !

Tematykę obszarów chronionego krajobrazu przybliżył zainteresowanym pracownik Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski.

Pszczela Wola to niewielkie, choć bardzo malownicze miejsce o bardzo ciekawej historii i tradycji. Miejscowość położona jest w obrębie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w gminie Strzyżewice, w niewielkiej odległości od miasta Lublin.

6 października br. uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim kolejny raz włączyli się w obchody EDP. Wyszli w teren, by poznać i policzyć ptaki, które jesienią można spotkać na Południowym Podlasiu.

Nazywano je kamieniami piorunowymi albo strzałkami perunowymi i wierzono, że powstają po uderzeniu pioruna w ziemię.

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

Podczas obozu ornitologicznego w Kaliszanach udało się pochwycić, zaobrączkować i oczywiście wypuścić wyjątkowego gościa. Modraczek, bo o nim mowa, to skrajnie rzadko obserwowany i obrączkowany w Polsce ptak.

We Lwowie ukazała się artykuł nt. projektowanego Międzynarodowego Geoparku „Polesie”, którego współautorami są pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

  • 10-10-2018

Wszyscy bardzo dobrze znamy bociany, które w okresie letnim goszczą w naszym kraju, a ich gniazda na stałe związane są z krajobrazem Polski. Od dziecka znamy ich wygląd, zwyczaje , charakterystyczny klekot i przyzwyczajeni jesteśmy do obecności tych ptaków.

W dniach 4-5 października br. w Krakowie (Przegorzały, dzielnica Zwierzyniec) odbyła się konferencja pt. „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, w której udział wzięli przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W weekend 29-30 września br. odbył się Rajd z cyklu „Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny”, zorganizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Skupił on 36 uczestników, którzy postanowili poznać teren naszego parku i jego okolicy.

W sobotę 15 września 2018 r. na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyło się po raz drugi Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego, zorganizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Wydarzenie to przebiegało pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Patronatem medialnym owe Święto objęli Polskie Radio Lublin i TVP3 Lublin. Wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Samorząd Województwa Lubelskiego.

  • 08-10-2018

To stare porzekadło funkcjonuje w naszym kraju już od bardzo dawna. Często w codziennym życiu w pełni się sprawdza, gdyż konie chorują rzadko.

Dnia 10 października br. o godzinie 18.00 odbędzie się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie wykład pt.: „Obszary chronionego krajobrazu na Lubelszczyźnie – mało znane formy ochrony przyrody”. Wykład przedstawi pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski.

pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz w księdze III „Pana Tadeusza”. Dziś po prawie 200 latach z całą odpowiedzialnością możemy powtórzyć dokładnie to samo.

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.