Aktualności

W dniu 9 listopada br. odbyła się w Kijowie II Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskie powstanie wyzwoleńcze 1863 r.”

Konferencja o powstaniu styczniowym w Kijowie

W dniu 15 listopada br. odbyła się prezentacja nt. obszarów chronionego krajobrazu dla przyszłych budowniczych.

Obszary chronionego krajobrazu dla budowniczych i geodetów

W najnowszym numerze regionalnego czasopisma „Krzczonowski Gościniec” ukazały się artykuły autorstwa pracownika ZLPK.

Pod takim tytułem odbyła się w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju konferencja historyczno-przyrodnicza.

II edycja konkursu OZ w Janowie Podlaskim ma za zadanie zachęcić uczniów Szkoły Podstawowej w Rokitnie (teren Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”) do wykonania własnego karmnika.

„Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych (…).”

Tadeusz Wywrocki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie wraz z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Ośrodkiem Zamiejscowym w Lubartowie, Kołem Łowieckim Nr 67 „Krogulec” w Lublinie zorganizowało rajd „Kościuszkowski” po Strzeleckim Parku Krajobrazowym. Tym razem rajd odbył się z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W pogodny, listopadowy poniedziałek 5 dnia tego miesiąca w Ostrowie Lubelskim i Kaznowie na Polesiu odbyły się podsumowania konkursów dotyczących parków krajobrazowych Lubelszczyzny.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu ogłasza konkurs integracyjny dla dzieci i rodziców pt. "Karmnik dla ptaków". Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkie prace należy dostarczyć do naszej siedziby do dnia 30 listopada 2018 roku.

Akcja „Odśmiecanie Krajobrazu” organizowana przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie od lat przybliża społeczeństwu problematykę dzikich składowisk odpadów na obszarach chronionych.

Kazimierski Park Krajobrazowy oprócz wybitnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych może pochwalić się także wyjątkowym nagromadzeniem obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego. Przełom października i listopada to dobry moment aby zaprezentować wybrane cmentarze z terenu parku i jego otuliny. Odwiedźmy więc „miejsca zaśnięcia” bo tak należy tłumaczyć łacińskie "coementerium" w najważniejszych miejscowościach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

W całej Polsce odbywają się uroczystości związane z okrągła setną rocznicą odzyskania niepodległości. Oprócz wielkich imprez o dużym zasięgu, organizowane są również nie mniej wzruszające i podniosłe uroczystości lokalne. Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Janowie Lubelskim mieli zaszczyt brać udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości organizowanych przez Wójta Gminy Potok Wielki, Proboszcza Parafii w Potoku Stanach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficzno-filmowym "Cztery pory roku w Lubelskich Parkach Krajobrazowych" oraz licznymi prośbami o wydłużenie terminu nadsyłania prac informujemy, iż ostateczny termin został wydłużony do 4 listopada br. (do niedzieli).

„Krajobraz kulturowy – pomnik historii” – pod takim hasłem zorganizowane zostały spacery z okazji Dnia Krajobrazu przez Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu. Chcieliśmy w ten sposób uzmysłowić jak ważny jest harmonijny rozwój nie powodujący dewastacji krajobrazu.

Sierpniowe szlaki Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego są suche, pyliste i … malownicze. Po nich właśnie wędrowało dwunastu młodych śmiałków pragnących poznać uroki swojej ziemi.

12 października 2018 r. pracownicy Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie uczestniczyli w podsumowaniu udziału Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Na uroczystość przybyli między innymi: Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz dyrektorzy i uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.