O nas

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu ustawy o samorządzie województwa.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy o ochronie przyrody,
  • Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Lubelskich Parków krajobrazowych,
  • Statutu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,
  • Uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
  • Rozporządzeń Wojewody Lubelskiego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych obejmuje swym działaniem obszar 17 parków krajobrazowych i 17 obszarów chronionego krajobrazu położnych na terenie województwa lubelskiego.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych działa w celu zapewnienia zachowania i ochrony szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych środowiska parków krajobrazowych województwa lubelskiego. W tym celu organizuje i prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, turystyczną, rekreacyjną oraz administracyjną.

Zadania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zostały określone w Statucie.


Aktualności

„Ekologiczne środowisko – zdrowy człowiek” pod takim hasłem odbył się 11 września IV Piknik Ekologiczno – Geologiczny w Lubartowie. Wzorem lat ubiegłych, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu brał udział w tym ekologicznym święcie.

EKOLOGICZNE ŚRODOWISKO – ZDROWY CZŁOWIEK

Od 1986 roku w Szklarni istnieje ostoja konia biłgorajskiego, gdzie do dzisiejszego dnia można podziwiać przedstawicieli potomków dzikiego konia tarpana.
W przeciągu wielu lat istnienia ostoi pracownicy opiekujący się końmi zgromadzili wiele eksponatów związanych a dawną pracą i osprzętem tych pięknych zwierząt.

DAWNE CHŁOPSKIE „STATKI”

Dnia 1 września br. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w sercu największego parku krajobrazowego województwa lubelskiego – Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Narodowe Czytanie odbyło się w naszym kraju już po raz ósmy - w tegorocznym udział wzięli pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Staraniem gminy Jabłonna został wytyczony nowy szlak rowerowy przebiegający częściowo po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym.

W ogólnopolskim poradniku ekologicznym „Eko i My” ukazał się drukiem artykuł popularnonaukowy o Kazimierskim Parku Krajobrazowym.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie i Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w Warszawie zaprasza na konkurs przyrodniczo-łowiecki z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt

Organizatorzy konkursu: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie przedłużają termin przesyłania fotografii do 31 października 2019 r.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie już za nami.

Purchawica olbrzymia Calvatia gigantea nazywana jest inaczej czasznicą olbrzymią. Pewnie dlatego, że jej owocniki z oddali przypominają bielejące na polu ludzkie czaszki.

W niedzielę, 1 września w amfiteatrze w Rejowcu odbyły się Dożynki Powiatu Chełmskiego. Rolnicy z powiatu chełmskiego spotkali się przy pałacu Zaleskich
w amfiteatrze w Rejowcu, aby świętować zakończenie żniw. Dożynki powiatowe rozpoczęły się mszą dziękczynną, następnie Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz burmistrz Rejowca Tadeusz Górski .

Dzieci i młodzież z gminy Janów Podlaski korzystające z odpoczynku letniego w GOK-u wzięły udział w terenowych zajęciach na działce ZLPK OZ w Janowie Podlaskim.

W dniu 25 sierpnia w „herbowej” miejscowości Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego – Krzczonowie – odbyły się doroczne dożynki gminne.

Rybczewice to gmina w powiecie świdnickim położona na terenie malowniczego Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. To tu rokrocznie odbywają się uroczystości urodzinowe Jana III Sobieskiego i wydawany na jego cześć „Jarmark Królewski”.

Sołokija (ukr. Солокія Sołokija) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodzie Ukrainy, w dorzeczu Wisły, dopływ Bugu.

Ziemia janowska i obszar Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” szczyci się nie tylko pięknem przyrody, możliwością aktywnego wypoczynku, wieloma atrakcjami turystycznymi ale również kultywowaniem tradycji muzycznych.

Film edukacyjny "Naturalnie ... nie ma jak Lubelskie"

Obejrzyj film o lubelskich parkach krajobrazowych

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.

NASI PARTNERZY