Aktualności

W Lubelskiem Centrum Konferencyjnym w Lublinie w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) miała miejsce XI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”.

Uchwała w sprawie OChK "Pradolina Wieprza"

Szkolenie miało formę warsztatową i składało się z dwóch części. Pierwszą stanowiła prezentacja pt. „Ptaki wokół nas” przedstawiająca wiele nieznanych faktów i ciekawostek z życia naszych skrzydlatych przyjaciół; poprowadziła ją Małgorzata Deneka Angel (ZLPK OZ w Chełmie).

Szkolenie dla nauczycieli „Niekonwencjonalne techniki w edukacji ekologicznej. Ptaki wokół nas”.

„Gdzie pył chlebowy słońca sięga”; motyw „małej ojczyzny” w poezji ludowej to myśl przewodnia XVI edycji Konkursu Gminnego im Pauliny Hołyszowej organizowanego przez Szkołę Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym. Twórczość Pani Pauliny Hołyszowej, znakomitej poetki Ziemi Chełmskiej jest wszystkim doskonale znana i prezentowana przez dzieci i młodzież w wielu konkursach recytatorskich. W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chełm. Jest to konkurs cykliczny, składający się z trzech części: recytatorskiego, plastycznego i wiedzy przyrodniczo - historycznej o Gminie Chełm. W bieżącym roku poproszono nas o opracowanie zadań konkursowych do konkursu wiedzy i pracę w komisji.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Lasy i torfowiska położone na terenie Parku charakteryzuje duża różnorodność flory i fauny a w okolicznych miejscowościach można zobaczyć liczne historyczne i zabytkowe obiekty. Warto tez odwiedzić Ośrodek Edukacyjno- Muzealny znajdujący się w miejscowości Brzeźno.

Ukazał się drukiem kolejny numer Krzczonowskiego Gościńca, w którym znajduje się artykuł o nowym wydawnictwie ZLPK.

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym na kartkę pocztową z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W minionych miesiącach działka ZLPK w Janowie Podlaskim zyskała nowy wygląd za sprawą przede wszystkim nowego, pięknego ogrodzenia oraz prac konserwatorskich istniejącej infrastruktury.

W październiku Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie został zaproszony na konferencję dla dyrektorów przedszkoli zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie oraz Przedszkole Miejskie Nr 13 w Chełmie.

czyli, prace nad wytyczeniem Szlaku śladami księdza Stefana Wyszyńskiego w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym idą pełną parą.

Jest taki czas kiedy wszyscy wspominamy swoich bliskich, którzy leżą na cmentarzach w całym kraju lub poza jego granicami. Staramy się uprzątnąć miejsca ich pochówku oraz zapalić przysłowiowy znicz na znak pamięci.

W malowniczych okolicznościach przyrody jesiennych Działów Grabowieckich odbył się rajd terenowy po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” mieli zaszczyt w dniu 22 października 2019 roku uczestniczyć w wernisażu wystawy konkursu fotograficznego „Las i mokradła” w ramach projektu LIFE 13 Nat/PL/ 000032 „W zgodzie z naturą- LIFE+ dla Lasów Janowskich.

W październiku pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie zostali uhonorowani tytułem „Przyjaciela szkoły” nadanym przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnie.

Największa rzeka Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego wiele lat czekała na prace konserwatorskie. Zarastające koryto, zamulone brzegi, wpływały na drożność rzeki. We wrześniu 2019 roku Wody Polskie rozpoczęły realizację zadania pn.„Odbudowa koryta rzeki Wieprz od km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700 (stawy Tarnawatka na terenie Gminy Krasnobród, pow. Zamość woj. lubelskie. Etap I” – Odcinek I w km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 287+160 (stopień Krasnobród)”.

W tym roku Dzień Krajobrazu przebiegał pod hasłem „Woda w krajobrazie”. Postanowiliśmy więc nie tylko zwrócić uwagę na współczesną rolę jaką odgrywa woda w krajobrazie, ale również jak to było dawniej.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jak sama nazwa wskazuje zajmuje się parkami krajobrazowymi. Ale nie tylko! W „jurysdykcji” ZLPK są także, tak samo zresztą liczne, obszary chronionego krajobrazu. Nie mniej interesujące a rzadziej odwiedzane i mniej znane. Z tego też powodu kolejny spacer krajobrazowy zorganizowany z okazji Dnia Krajobrazu poprowadzony został na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Film edukacyjny "Naturalnie ... nie ma jak Lubelskie"

Obejrzyj film o lubelskich parkach krajobrazowych

Projekty

Przeprowadziliśmy wiele projektów współfinansowanych z różnych źródeł. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.

NASI PARTNERZY