Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Turystyka

Szlaki w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

Szlak Ariański

Długość szlaku - 64,1 km

Szlak wyznaczony na obszarze Działów Grabowieckich i Pagórów Chełmskich, prowadzący po miejscach związanych z życiem i działalnością Pawła Orzechowskiego, właściciela zamku w Krupem, który należał do radykalnego odłamu protestantów – arian, zwanych też braćmi polskimi.

Przebieg szlaku:

 • 0 km – Skierbieszów i pozostałości po Zamczysku.Tutaj szlak krzyżuje się ze szlakiem "Szlak turystyczny zielony Po Działach Grabowieckich”.
 • 1,5 km – Zawoda
 • 3 km – Rezerwat przyrody Broczówka o powierzchni 6,17 ha, z zachowanymi zbiorowiskami kserotermicznymi z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin stepowych oraz fragmentu grądu i świetlistej dąbrowy
 • 11 km – Wiszenki-Kolonia
 • 13 km – Anielpol
 • 15 km – Majdan Surhowski
 • 15,5 km – Surhów-Kolonia
 • 17,5 km – Surhów: pałac klasycystyczny z I połowy XIX w. z malowidłami o tematyce biblijnej, mitologicznej, historycznej i symbolicznej, wykonane techniką temperową przez malarza włoskiego Mikołaja Montiego wraz z 5 ha parkiem o układzie krajobrazowym z początku XIX w. z zachowanym starodrzewiem. Krzyżuje się z niebieskim szlakiem Tadeusza Kościuszki.
 • Dalej szlak biegnie przez  Krasnystaw do ruin zamku w Krupem. Kończy się w Rejowcu Fabrycznym.

Szlak „Po Działach Grabowieckich”

Długość szlaku - 28 km

Przebieg szlaku:

 • Stary Zamość (przystanek autobusowy)
 • Wierzba
 • Las „Pańska Dolina” - krzyżuje się z Zielony Punkt Kontrolny (ZPK), czyli trasami pieszymi i rowerowymi do biegów na orientację
 • Huszczka Duża
 • Skierbieszów – krzyżuje się ze szlakiem turystycznym żółtym, szlakiem Ariańskim oraz szlakiem turystycznym czarnym „Szlak śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego"
 • Suchodębie - odcinek wspólny ze szlakiem turystycznym czarnym „Szlak śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego"
 • Łaziska - krzyżuje się ze szlakiem turystycznym czarnym „Szlak śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego”, Dwór Świdzińskich w Łaziskach
 • Rezerwat Łaziska
 • Kobyla Łoza
 • Kornelówka (wieża widokowa) - wieża widokowa w stylu starodawnej kamiennej baszty.

Szlak "Tadeusza Kościuszki"

Długość szlaku – 120,5 km

Szlak prowadzi z Obniżenia Dubienki przez krawędź Grzędy Horodelskiej i wzdłuż Działów Grabowieckich na Wyniosłość Giełczewską, Umożliwiając penetrację krajoznawczą całej północnej części Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego oraz poznanie  T. Kościuszki, jako bohatera wojny obronnej 1792 roku

Przebieg szlaku:

 • Zaczyna się od Kopca Taduesza Kościuszka a na teren Skierbieszowskiego PK wchodzi w Rezerwacie Głęboka Dolina
 • Wojsławice
 • Majdan Nowy
 • Bończa
 • Zastawie
 • Surhów Topola
 • Wólka Orłowska
 • Szlak zahacza o zalew w Tuligłowach i kończy trasę na dworcu PKS w Krasnymstawie

Szlak pieszy – Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego

Długość szlaku – 29,4 km.

Szlak został wytyczony w 2014 roku staraniem Gminy Skierbieszów przy współpracy z Fundacją św. Kilina w Skierbieszowie. Po raz pierwszy ks. Stefan Wyszyński przybył na Lubelszczyznę będąc studentem. W Żułowie w 1928 r. pracował nad doktoratem. W czasie II wojny światowej na tej ziemi się ukrywał i pracował z osobami ociemniałymi. Po wyzwoleniu jako biskup lubelski wizytował zamojsko-skierbieszowsko-krasnostawskie  parafie.

Przebieg szlaku:

 • Żułów - Dom Pomocy Społecznej w Żułowie
 • Baraniec - kapliczka nad strumieniem w Lesie Baraniec
 • Marcinówka
 • Podwysokie
 • Wysokie II
 • Skierbieszów - kościoł Wniebowstąpienia NMP w Skierbieszowie, wzniesiony w połowie XVII w.
 • Łaziska
 • Sławęcin

Skierbieszowska Trasa Rowerowa

Długość szlaku - 45,3 km

Trasa rowerowa przeprowadzona jest wokół Skierbieszowa, najczęściej asfaltowymi drogami, przez Skierbieszowski Park Krajobrazowy ukazując najciekawsze obiekty przyrodnicze i kulturowe. Trasa wiedzie wzdłuż doliny rzeki Wolica i jej lewobrzeżnego dopływu Marianki, ukazując ciekawe źródła  w Wysokim, Hajownikach i Iłowcu. Na szlaku znajduje się użytek ekologiczny „Horodysko", gdzie ochroną objęta jest wisienka karłowata, rezerwat „Broczówka" gdzie chronione są zbiorowiska kserotermiczne. Trasa poprowadzona jest tak, że ukazuje falisto - pagórkowaty krajobraz lessowych działów Grabowieckich. Przechodzi przez malownicze wioski z ciekawą zabudową, starymi zabytkowymi kościołami w Skierbieszowie, Łaziskach, Kalinówce oraz założeniami dworskimi w Łaziskach i Hajownikach. Skierbieszowska trasa rowerowa, pomimo tego, że wiedzie na niektórych odcinkach drogami polnymi przez teren lessowy to jest trasą łatwą.

Przebieg szlaku:

 • Skierbieszów
 • Zawoda
 • Kolonia Skierbieszów
 • Lipina Stara
 • Wysokie I
 • Osiczyna
 • Hajowniki
 • Szorcówka
 • Kolonia Łaziska
 • Iłowiec
 • Podhuszczka
 • Kalinówka  
 • Sulmice
 • Skierbieszów

Green Velo

Długość szlaku - 2095 km

Przebieg szlaku:

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo − szlak rowerowy prowadzący przez pięć województw we wschodniej Polsce, tj. województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Trasa rowerowa Do Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego

Długość szlaku - 50.1km

Wycieczka napiętnowana atrakcjami i zabytkami: kościoły, pałace, zespoły klasztorne, dwory. Każda z trzech destynacji ma do zaoferowania co najmniej kilka ciekawych miejsc do zobaczenia, a wszystko to w otoczeniu piękna przyrody Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Przebieg szlaku:

 • Trasa zaczyna się w Krasnymstawie na rynku biegnie na południowy wschód przez Łany i Las Surhowski. W Parku biegnie przez:
 • Łukaszówka
 • Surhów
 • Majdan Surhowski
 • Franciszków
 • Orłów Drewniany
 • Trasa biegnie dalej na Izbicę i przez Ostrzyce i Widniówkę wraca na rynek w Krasnymstawie

Trasa „Po Zamojszczyźnie”

Długość szlaku - 228.3 km

Przebieg szlaku:

 • Trasa biegnie od Zamościa, w Parku zaczyna się od Góry Grabowiec i przebiega przez
 • Grabowiec 
 • Wolica Uchańska 
 • Hajowniki 
 • Lipina Nowa 
 • Sady – Skierbieszów 
 • Podhuszczka 
 • Kalinówka 
 • Majdan Sitaniecki 
 • Stryjów
 • w Parku trasa kończy się w Orłowie Drewnianym lecz biegnie dalej przez Izbice, Nielisz, Zwierzyniec i aż do Suśca.

WARTO ODWIEDZIĆ:

 • Cerkiew w Bończy
 • Kościoły w: Skierbieszowie, Bończy, Orłowie Murowanym, Surhowie, Łaziskach, Kalinówce, Starej Wsi, Starym Zamościu
 • Dwory, pałace i ich pozostałości w: Łaziskach, Surhowie, Orłowie Murowanym, Kol. Bończa, Udryczach, Stryjowie
 • Kurhany, grodziska i zamczyska w: Wiszenkach, Stryjowie, Skierbieszowie, Orłowie Murowanym
 • Młyny w: Hajownikach i Orłowie Drewnianym
 • Wieża widokowa w Kornelówce