Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Użytek ekologiczny

"Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania." - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), art. 42.)

Z innych form ochrony przyrody występujących na terenie Parku należy wymienić użytek ekologiczny którym jest Horodysko koło Iłowca. Na powierzchni 1,9 ha objęto ochrona fragment zbocza przykrytego cienką warstwa lessu spod którego ukazują się wapienne skały kredowe. Podłoże oraz ekspozycja południowa zbocza stwarza korzystne warunki dla rozwoju roślinności kserotermicznej. Użytek ekologiczny utworzono przede wszystkim dla ochrony roślin ciepłolubnych, w szczególności wisienki karłowatej (Cerasus fruticosa). Wisienka karłowata jest gatunkiem pontyjskim, wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Jest to krzew o wysokości od 0,2 - 1,0 m. Kwitnie w kwietniu, ma białe kwiaty i jest rośliną miododajną. Użytek ekologiczny "Horodysko" położony jest na trawiastym stromym zboczu wzniesienia o wysokości 245,3 m n.p.m. Jest miejscem obserwacji gadów i motyli, ale także punktem widokowym na Działy Grabowieckie. Roztacza się stąd panorama na dolinę rzeki Wolica i Marianka.