Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody art.43. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340).

Większość pomników przyrody obejmuje stare drzewa rosnące w parkach podworskich w: Łaziskach, Skierbieszowie, Surhowie, Orłowie Murowanym, Stryjowie, Bończy. Są to przeważnie lipy drobnolistne, rzadziej dęby, buki czy klony. Ciekawostką była limba rosnąca w parku w Łaziskach. Obecnie jednak drzewa tego już nie ma. Status pomników przyrody posiada także grupa modrzewi polskich koło Kraśniczyna i płat roślinności stepowej koło Zalesia. Status pomnika przyrody nieożywionej posiada zespół źródeł w Kryniczkach.

  • Pomnik przyrody nieożywionej

            Zespół źródeł w Kryniczkach

Akt prawny: Uchwała Nr XXIX/247/97 Rady Gminy w Izbicy z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie uznania za pomnik przyrody nieożywionej zespołu źródeł w Kryniczkach (Dz. Urz. Woj. Zam. )

Leżą one w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, zbudowanej z metamorficznych skał pochodzących z tego okresu. Znajduje się tam siedem wypływów rozmieszczonych na powierzchni 0,3 ha doprowadzających wody podziemne z warstw kredowych. Źródła Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego są mało wydajne. Zostały zakwalifikowane do klasy Ia, odczyn jest słabo zasadowy, twardość określana jako słaba. Przepływ wody wynosi 0,87 l/s  a temperatura wody mierzona przy temperaturze powietrza 25oC wyniosła 14oC.

  • Pomniki przyrody ożywionej

             Płat roślinności stepowej koło Zalesia

Akt prawny: Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dn. 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz .Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr 103, poz. 2327, zm. z 2010 r. Nr 33, poz. 743) poprzedzone Orzeczeniem Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 2 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Zamoj. z 1988 r. Nr 16, poz. 152)

Jest to bogata gatunkowo murawa kserotermiczna będąca stanowiskiem wielu gatunków rzadkich i chronionych (m.in. ostrożnia pannońskiego Cirsium pannonicum, marzanki barwierskiej Asperula cynanchica, głowienki wielkokwiatowej Prunella grandiflora, astra gawędki Aster amellus, omanu wąskolistnego Inula ensifolia) opisywana była w literaturze już w latach 60-tych. W latach 80-tych została objęta ochroną prawną w formie pomnika przyrody.

 

Lp.

Gatunek drzewa

Wysokość [m]

Pierśnica [cm]

Powiat

Gmina

Lokalizacja

Akt prawny

1

Topola biała - Populus alba

32

158

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim obok stawu w Hajownikach

Orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 24 marca 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

 

2

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

21

69

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

3

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

19

116

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

4

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

17

102

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

5

Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

21

112

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

6

Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

28

109

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

7

Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides

20

108

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

8

Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides

22

82

zamojski

Skierbieszów

w parku podworskim w Hajownikach

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

9

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

21

130

zamojski

Skierbieszów

w sąsiedztwie budynku mieszkalnego POM w Skierbieszowie

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

10

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

24

99

zamojski

Skierbieszów

obok kapliczki przydrożnej w Szorcówce

Uchwała Nr XXXIII/132/93 Rady Gminy w Skierbieszowie z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

11

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

22

84

zamojski

Skierbieszów

obok kapliczki przydrożnej w Orłowie Murowanym

Uchwała Nr XXXIII/132/93 Rady Gminy w Skierbieszowie z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

12

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

18

105

zamojski

Skierbieszów

obok kapliczki przydrożnej w Szorcówce

Uchwała Nr XXXIII/132/93 Rady Gminy w Skierbieszowie z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

13

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

24

108

zamojski

Skierbieszów

obok kapliczki przydrożnej w Szorcówce

Uchwała Nr XXXIII/132/93 Rady Gminy w Skierbieszowie z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

14

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

 

 

zamojski

Stary Zamość

pas drogowy drogi powiatowej w Majdanie Sitanieckim

Decyzja RLS.IM-831/3/75 Wicewojewody Zamojskiego z dnia 18 listopada 1975 r.

15

Buk pospolity -Fagus sylvatica

 

 

zamojski

Skierbieszów

Drzewo rośnie w leśnictwie Orłów wśród grupy kilkunastu podobnych drzew.

Uchwała NR XIII/111/16 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

16

Grupa drzew

 

30 szt. Buk pospolity - Fagus sylvatica

 

3 szt. Grab pospolity -Carpinus betulus L.

 

2 szt. Klon jawor, Acer pseudoplatanus L.

 

 

28-33

 

 

 

 

23,21,23

 

 

 

 

26,28

Obwód(cm) na wys.1.3 m

239-416

 

 

 

 

156,221,312

 

 

 

 

233

zamojski

Skierbieszów

Drzewa rosną w leśnictwie Orłów wśród grupy kilkunastu podobnych drzew.

Uchwała NR XIII/111/16 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

17

Modrzew polski - Larix decidua subsp. polonica

24

109

krasnostawski

Izbica (wiejska)

rosną w parku podworskim w Orłowie Murowanym

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

18

Sosna amerykańska (Wejmutka) - Pinus strobus

25

91

krasnostawski

Izbica (wiejska)

rosną w parku podworskim w Orłowie Murowanym

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

19

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

23

84

krasnostawski

Izbica (wiejska)

rosną w parku podworskim w Orłowie Murowanym

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

20

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

18

111

krasnostawski

Izbica (wiejska)

rosną w parku podworskim w Orłowie Murowanym

Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody

21

Modrzew europejski - Larix decidua

24

62

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

22

Modrzew europejski - Larix decidua

23

59

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

23

Modrzew europejski - Larix decidua

24

69

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

24

Modrzew europejski - Larix decidua

24

60

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

25

Modrzew europejski - Larix decidua

25

68

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

26

Modrzew europejski - Larix decidua

25

127

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

27

Modrzew europejski - Larix decidua

26

102

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

28

Modrzew europejski - Larix decidua

26

69

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

29

Modrzew europejski - Larix decidua

26

120

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

30

Modrzew europejski - Larix decidua

25

117

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

31

Modrzew europejski - Larix decidua

24

89

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

32

Modrzew europejski - Larix decidua

24

80

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

33

Modrzew europejski - Larix decidua

26

105

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

34

Modrzew europejski - Larix decidua

25

89

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

35

Modrzew europejski - Larix decidua

26

100

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

36

Modrzew europejski - Larix decidua

26

144

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

37

Modrzew europejski - Larix decidua

26

117

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

38

Modrzew europejski - Larix decidua

25

111

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na wzniesieniu w bliskiej odległości od drogi łączącej m. Wola Siennicka z m. Kraśniczyn

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Dz. Urz. Woj.

39

Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

30

111

krasnostawski

Kraśniczyn

rośnie w zwartym kompleksie leśnym we wsi Bończa

Zarządzenie Nr 18 Wojewody Chełmskiego z dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

40

Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica

26

127

krasnostawski

Kraśniczyn

rośnie w zwartym kompleksie leśnym we wsi Bończa

Zarządzenie Nr 18 Wojewody Chełmskiego z dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

41

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

22

201

krasnostawski

Kraśniczyn

rośnie na podwórzu w Drewnikach

Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Chełmskiego z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

42

Platan klonolistny - Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)

28

69

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Bończy

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

43

Platan klonolistny - Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)

25

63

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Bończy

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

44

Platan klonolistny - Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)

26

75

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Bończy

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

45

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

23

126

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Bończy

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

46

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

30

80

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Bończy

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

47

Dąb szypułkowy - Quercus robur

27

134

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

48

Grab zwyczajny (Grab pospolity) - Carpinus betulus

25

85

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

49

Olsza czarna - Alnus glutinosa

23

74

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

50

Grab zwyczajny (Grab pospolity) - Carpinus betulus

22

83

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

51

Grab zwyczajny (Grab pospolity) - Carpinus betulus

25

79

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

52

Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - Pinus sylvestris

20

115

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

53

Dąb szypułkowy - Quercus robur

27

134

krasnostawski

Kraśniczyn

rosną na terenie zabytkowego parku w Surhowie

Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Chełmskiego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej