Wyświetlam aktualności z tagiem: wazne

Aktualności

W czwartek 13 grudnia 2018 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw., a Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Justynę Jędruch.

Umowa z UMCS

Dnia 7 grudnia 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się Uroczysta Gala podczas, której wręczono nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia laureatom konkursu fotograficzno-filmowego „Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych”. Głównym organizatorem konkursu był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Podsumowanie konkursu fotograficzno-filmowego „Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych”

Szanowni Państwo miło jest nam poinformować, że album fotograficzny „Lubelska symfonia krajobrazów”, wydany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Kartpol s.c., zdobył II miejsce w kategorii albumy krajoznawcze na 27 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się 2 lutego 2019 w trakcie TOUR SALONU Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficzno-filmowym "Cztery pory roku w Lubelskich Parkach Krajobrazowych" oraz licznymi prośbami o wydłużenie terminu nadsyłania prac informujemy, iż ostateczny termin został wydłużony do 4 listopada br. (do niedzieli).

Przypominamy wszystkim, którzy zamierzają wziąć udział w konkursie, jak i tym, którzy dopiero się o nim dowiedzieli, że został już tylko tydzień na zgłoszenie prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2018 r. To ostatni moment na przejrzenie swoich zasobów fotograficznych oraz filmowych, dokonanie wyboru i wysłanie prac na konkurs. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

Przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs "Ptaki igłą malowane" do końca września 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Celem konkursu była popularyzacja tras rowerowych wytyczonych na terenie lubelskich parków krajobrazowych oraz turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku i rekreacji.

W dniu 15 września 2018 r., podczas II Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego odbywającego się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, wręczono nagrody oraz wyróżnienia w konkursie kulinarnym „Smaki lubelskich parków krajobrazowych”.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania realizacji projektu Opracowania planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie, którego wartość wynosi 2,0 mln złotych z czego 85% kosztów kwalifikowanych pokryte zostanie z funduszy Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Z inicjatywy Ogrodu Botanicznego UMCS i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych dnia 24 listopada br. na terenie Ogrodu posadzone zostały dwa buki zwyczajne Fagus sylvatica.

W dniu 26 października w biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych gościli studenci kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.