Wyświetlam aktualności z tagiem: wazne

Aktualności

Przypominamy wszystkim, którzy zamierzają wziąć udział w konkursie, jak i tym, którzy dopiero się o nim dowiedzieli, że został już tylko tydzień na zgłoszenie prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2018 r. To ostatni moment na przejrzenie swoich zasobów fotograficznych oraz filmowych, dokonanie wyboru i wysłanie prac na konkurs. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

Konkurs fotograficzno-filmowy „Cztery pory roku w parkach krajobrazowych”

„Strony wyrażają wolę współdziałania w zakresie wykorzystania potencjału Skierbieszowskiego parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego gmin…”

Skierbieszowski Park Krajobrazowy dla rozwoju lokalnego gmin

Przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs "Ptaki igłą malowane" do końca września 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Celem konkursu była popularyzacja tras rowerowych wytyczonych na terenie lubelskich parków krajobrazowych oraz turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku i rekreacji.

W dniu 15 września 2018 r., podczas II Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego odbywającego się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, wręczono nagrody oraz wyróżnienia w konkursie kulinarnym „Smaki lubelskich parków krajobrazowych”.

Z inicjatywy Ogrodu Botanicznego UMCS i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych dnia 24 listopada br. na terenie Ogrodu posadzone zostały dwa buki zwyczajne Fagus sylvatica.

W dniu 26 października w biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych gościli studenci kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych złożył Pełny Wniosek Aplikacyjny do Programy Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Dnia 1 czerwca br. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między UMCS a Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Dnia 16 maja br. w Biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych została podpisana umowa o współpracy ZLPK z gminą Jabłonna.

Dnia 28 marca br. w biurze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ZLPK a gminą Skierbieszów.

Dnia 20 marca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.