Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1989
Powierzchnia 4019,00 ha (województwo lubelskie), 16797,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Roztocze / Roztocze Środkowe, Roztocze Wschodnie; Kotlina Sandomierska / Płaskowyż Tarnogrodzki
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Turystyka

Południowe Roztocze jest jednym z najpiękniejszych miejsc na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego. Przygraniczne położenie sprawia, że miejsce to zachowało swoją pierwotną przyrodę i wielokulturowość. Tereny te są dzikie i odludne, należy więc pamiętać o mapie i kompasie oraz odpowiednim przygotowaniu kondycyjnym.

Roztoczańskie krajobrazy wynagrodzą z nawiązką trudy wędrówki. Pomocne w wędrówce mogą być znakowane szlaki piesze oraz rowerowe.

Szlaki turystyczne:

 • zielony „Szlak im. św. Brata Alberta” (40 km) z Horyńca do Narola przez Dziewięcierz, Werchratę, Monastyr i Wielki Dział

 • czerwony „Szlak Wolnościowy” (44 km) z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego przez Bełżec, wzgórze Krągły Goraj i Siedliska

 • niebieski szlak „Po Bunkrach Linii Mołotowa” z Huty Lubyckiej do Hrebennego przez wzgórze Krągły Goraj, Lubyczę Królewską, Teniatyska i Mosty Małe

Szlaki rowerowe:

 • Leśna ścieżka rowerowa Hrebenne – Siedliska: odcinek Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza

Długość: ok. 12 km

Lokalizacja: Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Tomaszów

Właściciel: Nadleśnictwo Tomaszów

Oznakowanie: znaki czerwone

Tablice: 

 1. Parking
 2. Jodła pospolita
 3. Przebudowa drzewostanów
 4. Gospodarka łowiecka
 5. Potężny dąb
 6. Buk zwyczajny
 7. Piętrowa budowa lasu
 8. Mała retencja wodna
 9. Budowa geologiczna Roztocza
 10. Historia byłej wsi Horaj (Goraj)
 11. Rośliny wskaźnikowe
 12. Rodzime i obce gatunki drzew w naszych lasach
 13. Naturalne odnowienie lasu
 14. Obiekty geologiczne – głazy narzutowe
 15. Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
 16. Ptaki wodne
 17. Drewniana cerkiew 

Ogólna charakterystyka ścieżki:

Trasa ścieżki prowadzi przez urokliwe ostępy leśne Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, eksponując ich piękno i walory przyrodnicze. Trasa ścieżki jest oznakowana, przebiega przez drzewostany Nadleśnictwa Tomaszów i stanowi 12-kilometrowy odcinek Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza prowadzącego od Kraśnika do Lwowa. Ustawione na 17 przystankach tablice pozwolą na wzbogacenie wiedzy na temat przyrody tego zakątka leśnego i historii regionu oraz na zapoznanie się z różnymi aspektami gospodarki leśnej. W większości trasa ma nawierzchnię gruntową, która będzie sukcesywnie przebudowywana. Szlak nie jest trudny do przebycia rowerem, w zasadzie każdy, nawet początkujący rowerzysta nie powinien mieć problemów z jego pokonaniem.

WARTO ODWIEDZIĆ:

 • Bunkier Linii Mołotowa – trzypoziomowy bunkier wykonany z żelbetonu. Wchodził w skład rejonu umocnionego Rawa Ruska. Linia Mołotowa to najdłuższy systemem umocnień w Polsce. Na terenie Rawskiego Rejonu Umocnionego wybudowano ok. 100 bunkrów.
 • Skamieniałe drzewa w Siedliskach – wysycone krzemionką fragmenty drzew wieku trzeciorzędowego (miocen). Należą do najcenniejszych elementów geologicznych Roztocza. Najczęściej reprezentowane są przez rodzaj sekwoja (ich współczesnym odpowiednikiem jest cypryśnik błotny). Fosylia te objęte są ochroną prawną. Istnieje zakaz ich pozyskiwania, wywożenia, zbywania i nabywania. 
 • Drewniane cerkwie w Hrebennem, Prusiu i Woli Wielkiej