Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1989
Powierzchnia 4019,00 ha (województwo lubelskie), 16797,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Roztocze / Roztocze Środkowe, Roztocze Wschodnie; Kotlina Sandomierska / Płaskowyż Tarnogrodzki
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Formy ochrony przyrody

Na terenie parku utworzono trzy rezerwaty przyrody: „Źródła Tanwi” (florystyczny, torfowiskowy), „Sołokija” (florystyczny) i „Jalinka” (leśny). W rezerwacie „Sołokija” ochroną objęto m.in. naturalne skupisko jałowców pospolitych o zróżnicowanych formach pokroju i znacznych rozmiarach. Ustanowiono ponadto ok. 40 pomników przyrody; chronione są przeważnie pojedyncze drzewa oraz grupy, np. zespół dębów szypułkowych w miejscowości Siedliska. Ustanowiono także cztery pomniki przyrody nieożywionej. Osobliwością geologiczną są skalne wychodnie wapienno-margliste w Monastyrzu uznane za pomnik przyrody. Wyznaczono poza tym dwa stanowiska dokumentacyjne i siedem użytków ekologicznych. W granicach parku znajdują się obszary sieci Natura 2000: SOOS „Dolina Dolnej Tanwi”, SOOS „Uroczyska Roztocza Wschodniego” oraz SOOS „Horyniec”.