Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1989
Powierzchnia 4019,00 ha (województwo lubelskie), 16797,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Roztocze / Roztocze Środkowe, Roztocze Wschodnie; Kotlina Sandomierska / Płaskowyż Tarnogrodzki
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Ścieżki dydaktyczne

Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna "Szlakiem Skamieniałych Drzew" (długość 2 km)

Lokalizacja: Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Tomaszów

Właściciel: Nadleśnictwo Tomaszów

Oznakowanie: znaki biało-czerwone, strzałki kierunkowe na załamaniach trasy

Tablice: 

  1. Miejsce historyczne – park podworski – obiekt sakralny (trzy tablice informacyjne znajdujące się na parkingu gdzie zaczyna się ścieżka: 1) Przebieg trasy z zaznaczonymi przystankami; 2) Rys historyczno-przyrodniczy terenu; 3) Historia kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy). 
  2. Plantacja cypryśnika błotnego
  3. Rezerwat „Jalinka”
  4.  Wzgórze Tatarskie
  5. Kapliczka „Nad Źródłem”
  6.  Muzeum wiejskie – punkt edukacyjno-turystyczny i cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja

Ogólna charakterystyka ścieżki:

Ścieżka położona jest w Siedliskach, w gminie Lubycza Królewska, nieco na południe od przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Aby tam dojechać należy w Hrebennem skręcić z drogi krajowej nr 17 w drogę nr 867, w kierunku Siedlisk, zgodnie z drogowskazem na skrzyżowaniu. Po przejechaniu ok. 2 km na początku wsi skręcamy na rozstaju dróg w drogę gruntową w lewo, w kierunku widocznego kościoła. W jego pobliżu rozpoczyna się trasa naszej ścieżki. Znajduje się tu obszerny parking, gdzie możemy zostawić samochód. Tuż obok pod okazałą lipą drobnolistną usytuowano drewniany stół i ławy. 

Wędrując ścieżką dowiemy się o położeniu geograficznym miejscowości Siedliska na Roztoczu Wschodnim i jej burzliwej historii. Jej początki sięgają XV w., a czasy największej świetności przypadają na przełom XIX i XX w., kiedy Siedliska należały do księcia Pawła Sapiehy. Przez całą trasę towarzyszyć nam będzie temat skamieniałych drzew, ponieważ jest to miejsce gdzie znajdują się największe ich pokłady. Spotkamy je w kaplicy, która wyłożona jest fragmentami skamieniałych drzew. Plantacja cypryśnika to współczesny odpowiednik gatunku Taxodioxylon taxodii – drzewa sprzed 18-12 milionów lat, dzisiaj odnajdywanego w formie skrzemieniałej. Po przeciwnej stronie pod pomnikowym dębem wyeksponowano kilka kawałków skamieniałych drzew. Tutaj znajdował się pałac z parkiem zniszczony przez Rosjan po odebraniu majątku w związku z reformą rolną. Dzisiaj wybudowano tu leśniczówkę. Przetrwały tylko obiekty sakralne wystawione staraniem księcia Sapiehy: kaplica dworska (dzisiaj kościół) i cerkiew. Wędrując warto zwrócić uwagę na rosnące tu drzewa: klon zwyczajny, jawor, buk, liczne pomnikowe dęby szypułkowe. Cenny przyrodniczo jest rezerwat Jalinka, którego głównym celem jest zachowanie naturalnego stanowiska grądowego z udziałem jodły, rzadko spotykanych i chronionych gatunków roślin (zachyłka Roberta, podkolan biały, gnieźnik leśny) oraz występującego w glebie skrzemieniałego drewna. Spotykamy tu również starodrzew dębowy osiągający wiek ponad 200 lat. Idziemy dalej i skrajem pól wracamy w stronę toru kolejowego. Po lewej stronie stoi kapliczka postawiona jako wotum za uratowanie życia księżniczki Elżbiety Sapieżanki, która spadła tu z konia. Dalej kierując się oznaczeniami ścieżki dochodzimy do Wzgórza Tatarskiego. Jest to kurhan usypany w kształcie półksiężyca, gdzie pochowano Tatarów poległych w bitwie stoczonej z wojskami Hetmana Jana Sobieskiego w 1672 r. Podążając drogą, która prowadzi nas dalej do kapliczki „Nad Źródłem”, która usytuowana jest przy wydajnych źródłach Prutnika. Obok umieszczono figurę Matki Bożej. Po obejrzeniu kapliczki i jej otoczenia cofamy się z powrotem do miejsca, gdzie po jednej stronie drogi stoi murowana cerkiew  p.w. św. Mikołaja z drewnianą dzwonnicą, zaś po drugiej stronie muzeum. Ścieżka ma tutaj swój koniec. W muzeum, gdzie oprócz zbiorów etnograficznych i łowieckich można zobaczyć wspaniałą kolekcję skamieniałego drzewa.


Ścieżka przyrodniczo-kulturowa z Horyńca-Zdroju do Nowin Horynieckich (długość 11 km) - w opracowaniu

"Kobyle Jezioro" (długość 2 km) - w opracowaniu