Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Chełmski Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 16457,00 ha
Otulina 10878,00 ha
Położenie Polesie Wołyńskie / Pagóry Chełmskie, Obniżenie Dubieńskie
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Turystyka

W poznaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego pomagają szlaki piesze wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: niebieski „Szlak Bagien i Moczarów”, dzięki któremu można dotrzeć od Chełma do południowych granic rezerwatu „Roskosz” idąc przez zbiornik wodny „Stańków”, pałac w Srebrzyszczu, wieże widokowe na rezerwatach „Brzeźno” i „Bagno Serebryskie”, a także Ośrodek Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie oraz żółty „Szlak Pojezierny Południowy”, którym można poznać główny kompleks leśny Parku, dolinę rzeki Uherki, rezerwat „Bachus” i do trzeć nim aż do Poleskiego Parku Narodowego.

Na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego występują liczne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: Ścieżka przyrodnicza „Bachus” o długości 4,5 km. Jest ona zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin i prowadzi do starodrzewu sosnowo-dębowego pochodzenia naturalnego objęty ochroną rezerwatową oraz rzadkie formy krasu kredy piszącej – werteby krasowe. W pobliżu ścieżki znajduje się pomnik przyrody - głaz narzutowy o nazwie „Kamień Powstańców” upamiętniający powstańców z 1863 r. Ścieżka „W Dolinie Lepituchy” o długości – 1,8 km, rozpoczyna się i kończy w punkcie edukacyjnym Sawin a prowadzi przez lasy Leśnictwa Borek do Leśniczówki z salą wystawowo – dydaktyczną. Ścieżka „Bagno Serebryskie” o długości ok. 3 km. Początek bierze ona w północno - zachodniej części Rezerwatu „Bagno Serebryskie” w miejscowości Nowiny i prowadzi do wieży obserwacyjnej w okolicy wsi Kolonia Gotówka. Ścieżka ta umożliwia poznanie ekosystemu torfowisk węglanowych. Ścieżka „Motylowe łąki” o długości 1,2 km, która rozpoczyna się w Ośrodku Eduakacyjno-Muzealnym w Brzeźnie i prowadzi przez storczykowe łąki, kredowy grądzik z roślinnością kserotermiczną do tarasu widokowego, z którego roztacza się widok rezerwat torfowiskowy „Brzeźno”. Ścieżka „Stańków” o długości około 6 km, która biegnie nieopodal zbiornika wodnego „Stańków”, pomnikowych modrzewii i zabytkowych zabudowań miejscowości Stańków oraz przez lasy Nadleśnictwa Chełm.

Przez Chełmski Park Krajobrazowy przebiegają również liczne szlaki rowerowe. Najważniejszy z nich to biegnący wzdłuż wschodniej ściany Lasu Czułczyckiego Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Przez Park przebiegają także pomarańczowy szlak rowerowy „Malowniczy Wschód”, który biegnie miedzy Lasem Żalińskim a rezerwatem torfowiskowym „Roskosz”, zielony „Leśne Ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego” prowadzący przez sam środek Lasu Czułczyckiego i czerwony „Wokół Osamotnionych Siedlisk Nadbużańskiej Krainy”, który łączy zbiornik wodny „Stańków”, dolinę Uherki z fragmentem Lasu Czułczyckiego. Przez Chełmski Park Krajobrazowy biegnie również Poleski Szlak Konny, który wraz ze swoimi wszystkimi odnogami dociera niemal do każdej części Parku. Ponadto przebiegający przez Park odcinek rzeki Uherki został przystosowany do warunków turystyki kajakowej.

W miejscowości Brzeźno położonej pomiędzy rezerwatami torfowiskowymi „Brzeźno” i „Roskosz” a podmokłym Lasem Żalińskim znajduje się Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Ośrodek powstał w 1997 r. w wyniku realizacji projektu „Ochrona chełmskich torfowisk węglanowych” realizowanego przez ówczesny Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych i wykorzystywany był okazjonalnie do celów edukacyjnych. Od czerwca 2015 r. działa jako odrębna jednostka Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie i jest czynny cały rok. Na terenie Ośrodka znajduje się infrastruktura turystyczna służąca przyjezdnym turystom indywidualnym i grupom szkolnym. W samym budynku Ośrodka znajduje się stała ekspozycja prac plastycznych dzieci oraz wystawa eksponatów muzealnych m.in. puchacza, orlika krzykliwego, bielika, bociana czarnego, bąka, wydry i bobra. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie jest miejscem węzłowym okolicznej sieci turystycznej. Na teren rezerwatu „Brzeźno” prowadzi z stąd ścieżka dydaktyczna „Motylowe łąki”. Przez Ośrodek przebiega również niebieski szlak pieszy PTTK „Szlak Bagien i Moczarów” oraz pomarańczowy szklak rowerowy „Malowniczy Wschód”.