Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Chełmski Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 16457,00 ha
Otulina 10878,00 ha
Położenie Polesie Wołyńskie / Pagóry Chełmskie, Obniżenie Dubieńskie
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Chełmie

Ścieżki dydaktyczne

Ścieżka przyrodnicza „Bachus” (las w okolicy Sawina) o długości 4,5 km. Jest ona zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin i prowadzi do starodrzewu sosnowo-dębowego pochodzenia naturalnego objęty ochroną rezerwatową oraz rzadkie formy krasu kredy piszącej – werteby krasowe. W pobliżu ścieżki znajduje się pomnik przyrody - głaz narzutowy o nazwie „Kamień Powstańców” upamiętniający powstańców z 1863 r.

Ścieżka „W Dolinie Lepituchy” (las w okolicy Sawina”) o długości 1,8 km, rozpoczyna się i kończy w punkcie edukacyjnym Sawin a prowadzi przez lasy Leśnictwa Borek do Leśniczówki z salą wystawowo – dydaktyczną.

Ścieżka „Bagno Serebryskie” (okolice Nowin) o długości ok. 3 km. Początek bierze ona w północno - zachodniej części Rezerwatu „Bagno Serebryskie” w miejscowości Nowiny i prowadzi do wieży obserwacyjnej w okolicy wsi Kolonia Gotówka. Ścieżka ta umożliwia poznanie ekosystemu torfowisk węglanowych.

Ścieżka „Motylowe łąki” (okolice Brzeźna) o długości 1,2 km, która rozpoczyna się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie i prowadzi przez storczykowe łąki, kredowy grądzik z roślinnością kserotermiczną do tarasu widokowego, z którego roztacza się widok rezerwat torfowiskowy „Brzeźno”.

Ścieżka „Lasy Stańkowskie” (okolice Stańkowa) o długości około 6 km, która biegnie nieopodal zbiornika wodnego „Stańków”, pomnikowych modrzewi i zabytkowych zabudowań miejscowości Stańków oraz przez lasy Nadleśnictwa Chełm.

Przyrodnicze punkty edukacyjne: „Stańków”, „Leśne wieści” (okolice  Sawina)