Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Rok utworzenia 1994
Powierzchnia 15511,00 ha (województwo lubelskie), 15393,00 ha (województwo mazowieckie)
Otulina 9222,00 ha (województwo lubelskie), 7909,00 ha (województwo mazowieckie)
Położenie Nizina Południowopodlaska / Podlaski Przełom Bugu, Równina Łukowska, Wysoczyzna Siedlecka; Polesie Zachodnie / Równina Parczewsko-Kodeńska, Dolina Środkowego Bugu

Formy ochrony przyrody

Na terenie Parku utworzono siedem rezerwatów przyrody: leśne („Łęg Dębowy”, „Zabuże", „Stary Las”), faunistyczne („Kózki", „Czapli Stóg"), krajobrazowy („Szwajcaria Podlaska”) oraz florystyczny („Mierzwice”). Ponadto ustanowiono ok. 120 pomników przyrody – są to głównie okazałe drzewa lub ich skupiska (najczęściej dęby szypułkowe). Mamy także kilka głazów pokaźnych rozmiarów, są one przykładem pomników przyrody nieożywionej a wśród nich najbardziej znanym jest Kamienna Baba (lub Krzyż Pokutny), zlokalizowany na wzniesieniu nieopodal miejscowości Neple. Ponadto na terenie nadleśnictwa Sarnaki, w sąsiedztwie rezerwatu Mierzwice, zlokalizowane jest stanowisko dokumentacyjne „Głazowisko” i obejmuje obszar ponad 5 ha, na którym grupowo lub pojedynczo występują głazy narzutowe w ilości około 100 sztuk. Na terenie Parku ustanowiono 30 użytków ekologicznych. Na tak cennym przyrodniczo terenie nie mogło zabraknąć obszarów sieci Natura 2000: OSOP „Dolina Dolnego Bugu” i SOOS „Ostoja Nadbużańska”.