Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Rok utworzenia 1994
Powierzchnia 15511,00 ha (województwo lubelskie), 15393,00 ha (województwo mazowieckie)
Otulina 9222,00 ha (województwo lubelskie), 7909,00 ha (województwo mazowieckie)
Położenie Nizina Południowopodlaska / Podlaski Przełom Bugu, Równina Łukowska, Wysoczyzna Siedlecka; Polesie Zachodnie / Równina Parczewsko-Kodeńska, Dolina Środkowego Bugu

Dziedzictwo kulturowe

Najcenniejsze zabytki na terenie Parku zlokalizowane są w Janowie Podlaskim, dawnej siedzibie biskupów łuckich i podlaskich. Ozdobą osady są m.in.: barokowa kolegiata, kompleks zamku biskupiego oraz gmach seminarium. Z Janowem związany był wybitny pisarz doby oświecenia bp Adam Naruszewicz. Interesującymi zabytkami są budynki stajenne pierwszej na ziemiach polskich stadniny państwowej - Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, utworzonej w 1817r. w folwarku Wygoda. Ta słynna z hodowli koni czystej krwi arabskiej stadnina, przyciąga wielu miłośników koni z różnych stron świata i to nie tylko na sierpniowe pokazy i aukcje koni. W 2017 roku, w 200 rocznicę istnienia Stadniny, została ona wpisana na listę Pomników Historii, na której znajdują się obiekty zabytkowe o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski.

Południowe Podlasie to teren, gdzie obok siebie żyją zarówno Polacy rzymskokatoliccy, jak i Rusini wyznania prawosławnego lub unickiego. Dawne świątynie obrządku wschodniego, nazywane cerkwiami, zwiedzić można w Starym Bublu, Gnojnie, Krzyczewie oraz w Starym Pawłowie. W Pratulinie natrafimy na sanktuarium poświęcone pamięci poległych za wiarę unitów podlaskich, wyniesionych przez świętego Jana Pawła II do godności błogosławionych. Niezwykle zagadkowym obiektem jest tzw. „Kamienna Baba” w Neplach – jest to duży kamień w kształcie krzyża i co najmniej średniowiecznym rodowodzie.