Wyświetlam aktualności z tagiem: konkurs

Aktualności

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” położony jest na terenie dwóch województw – lubelskiego ( o powierzchni około 35ooo ha.) i podkarpackiego ( o powierzchni około 5000 ha.). Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim opiekuje się lubelską częścią parku, dlatego też byliśmy trochę zaskoczeni ofertą współpracy i zaproszeniem do wzięcia udziału w jubileuszowym XV Międzyszkolnym Szkolnym Konkursie Przyrodniczym który odbył się 14 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze w Województwie Podkarpackim.

MIŁA WIZYTA W SĄSIEDNIM WOJEWÓDZTWIE

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie od lat współorganizuje na terenie powiatu chełmskiego i województwa lubelskiego największy w Polsce konkurs o tematyce krajoznawczej.

Zmagania młodych krajoznawców

Konkurs rysunkowy pod w/w nazwą skierowany jest do dzieci z 5- i 6-letnich z przedszkoli w Janowie Podlaskim, Konstantynowie i Rokitnie.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim ogłasza X edycję konkursu, który upamiętnia nieżyjącego pracownika Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Roztocze malowane – co skacze, biega i fruwa”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej lub przestrzennej nawiązującej do hasła konkursowego.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie zapraszają dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie do udziału w konkursie plastycznym „Rowerem po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”.

Etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jego zakres merytoryczny obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym”. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny sposób Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w „wiosennej szacie”. Konkurs ma charakter otwarty; przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów zlokalizowanych na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

Dla uczennic i uczniów, którzy uwielbiają „z pędzlem w dłoni kwitnąć pośród traw” i „malować akwarelą sielskie błonia” (jak śpiewał Jacek Kaczmarski) Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie przygotował specjalny konkurs.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii”.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie zaprasza na konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczo-łowieckiej.

W Dniu 22 marca 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał wojewódzki XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” pod honorowym patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Jego Magnificencji prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.