Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Rok utworzenia 1984
Powierzchnia 35095,00 ha (województwo lubelskie), 9437,00 ha (województwo podkarpackie)
Otulina 22676,00 ha (województwo lubelskie), 37312,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Kotlina Sandomierska / Równina Biłgorajska, Dolina Dolnego Sanu; Roztocze / Roztocze Zachodnie

O parku

Park chroni część Puszczy Solskiej stanowiąc istotny element strefy chronionego krajobrazu obejmującego Puszczę Solską i Sandomierską oraz doliny Sanu i Wisły.

Położenie administracyjne (powiat/gminy): Województwo lubelskie / Powiat janowski / Potok Wielki (wiejska), Modliborzyce (wiejska), Janów Lubelski (wiejska), Dzwola (wiejska); Województwo podkarpackie / Powiat stalowowolski / Zaklików (wiejska), Radomyśl nad Sanem (wiejska), Pysznica (wiejska)

Lasy Janowskie, tworzące środkową i centralną częścią Puszczy Solskiej, są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce o cennych właściwościach przyrodniczych i krajobrazowych.

Park położony jest w dorzeczu Wisły. Lasy przecinają liczne równoległe do siebie doliny niewielkich rzek i strumieni wypływających spod krawędzi wyżyn. Ze względu na stosunkowo niewielki spadek rzeki silnie meandrują, wijąc się wśród lasów. Wraz z otaczającymi je łąkami stanowią malowniczy i charakterystyczny element krajobrazu. Największą z rzek jest dopływ Sanu -- Bukowa, której dolina wyznacza południową granicę Parku. Inne ważniejsze rzeki to dopływy Bukowej: Rakowa, Branew, Czartosowa i Biała z dopływem Trzebensz oraz dopływ Sanu Łukawica z dopływem Dębowiec. Bardzo istotnym elementem sieci hydrograficznej Parku są liczne bagna i torfowiska, zajmujące zagłębienia terenu i stanowiące obszary źródliskowe cieków. Przeważają torfowiska wysokie i przejściowe. Większość z nich porasta las. Największe bagno otwarte to Bagno Rakowskie we wschodniej części Parku, niewiele mniejsze jest bagno Imielty Ług, położone w części zachodniej Parku. Liczne obszary podmokłe oraz fragmenty dolin rzecznych zajęte zostały przez położone wśród lasów kompleksy stawów rybnych, których najwięcej jest w zachodniej części Parku, w rejonie wsi Gwizdów i Maliniec oraz południowej części Parku, w rejonie wsi Momoty.