Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Rok utworzenia 1984
Powierzchnia 35095,00 ha (województwo lubelskie), 9437,00 ha (województwo podkarpackie)
Otulina 22676,00 ha (województwo lubelskie), 37312,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Kotlina Sandomierska / Równina Biłgorajska, Dolina Dolnego Sanu; Roztocze / Roztocze Zachodnie
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Janowie Lubelskim

Formy ochrony przyrody

Na terenie Parku istnieje sześć rezerwatów przyrody. Największym z nich jest rezerwat leśno-historyczny „Lasy Janowskie” (2676,87 ha). Obejmuje on fragment Lasów Janowskich z borami sosnowymi, naturalnie odnawiającymi się jedlinami, pięknymi olsami i lasami mieszanymi. Rezerwat przecina malownicza dolina meandrującej Branwi, nad którą wznosi się wydłużona zalesiona wydma, zwana Porytowym Wzgórzem, miejsce historycznej bitwy partyzanckiej w czerwcu 1944 r. Rezerwatami leśnymi są „Jastkowice” (45,68 ha), chroniący cenny zespół wielogatunkowego lasu mieszanego o charakterze naturalnym, ze starodrzewem w wieku 150-200 lat, „Szklarnia” (278,32 ha), chroniący różnorodne zbiorowiska leśne i bory jodłowe o naturalnym charakterze oraz „Łęka” (377,35 ha) w zachodniej części Lasów Janowskich, który chroni wielogatunkowe drzewostany o cechach naturalnych z naturalnie odnawiającym się jesionem. Rezerwat torfowiskowy „Kacze Błota” (168,87 ha) obejmuje śródleśne torfowiska wysokie i przejściowe porośnięte borem bagiennym oraz otaczające je wydmy. Rezerwat wodno-torfowiskowy „Imielty Ług” (737,79 ha) chroni jedno z większych w Parku torfowisk wysokich, porośnięte karłowatą sosną, wypełniające dużą międzywydmową nieckę, której część stanowią stawy, będące ostoją ptactwa wodnego. W sferze projektów pozostaje objęcie ochroną Bagna Rakowskiego - rozległego torfowiska we wschodniej części Parku. Ponadto na terenie Parku i jego otuliny znajduje się ponad 100 pomników przyrody, którymi są głównie sędziwe drzewa i kilka źródlisk. W granicach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie znajdują się obszary sieci Natura 2000: OSOP „Lasy Janowskie” i SOOS „Uroczyska Lasów Janowskich”. Z parkiem niemal w całości pokrywa się Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie.

W pobliżu jednej z puszczańskich wsi Szklarnia utworzono ostoję konika biłgorajskiego. Koniki, będące potomkami tarpanów, wzorem swoich przodków przez cały rok przebywają na odkrytym terenie, a dokarmiane są wyłącznie w okresie zimowym. Kilka wydzielonych ze stada koni przeznaczono do celów rekreacyjnych. Ich łagodny temperament, niewielki wzrost oraz przyjazny stosunek do ludzi sprawia, że można je wykorzystać w ramach hipoterapii.