Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Rok utworzenia 1984
Powierzchnia 35095,00 ha (województwo lubelskie), 9437,00 ha (województwo podkarpackie)
Otulina 22676,00 ha (województwo lubelskie), 37312,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Kotlina Sandomierska / Równina Biłgorajska, Dolina Dolnego Sanu; Roztocze / Roztocze Zachodnie

Aktualności

Jest taki czas kiedy wszyscy wspominamy swoich bliskich, którzy leżą na cmentarzach w całym kraju lub poza jego granicami. Staramy się uprzątnąć miejsca ich pochówku oraz zapalić przysłowiowy znicz na znak pamięci.

PAMIĘĆ O ZAPOMNIANYCH

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” mieli zaszczyt w dniu 22 października 2019 roku uczestniczyć w wernisażu wystawy konkursu fotograficznego „Las i mokradła” w ramach projektu LIFE 13 Nat/PL/ 000032 „W zgodzie z naturą- LIFE+ dla Lasów Janowskich.

MŁODZI ARTYŚCI FOTOGRAFII

Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych OZ w Janowie Lubelskim realizują zadania statutowe w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Dzierzkowice PLH060079 położonego na terenie gminy Dzierzkowice oraz Urzędowa odbyło się spotkanie dotyczące opracowania projektu ww. Planu.

W dniach 28-29 września odbył się rajd z cyklu „Znam Lubelskie Parki Krajobrazowe” organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie wspólnie z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Pierwsze wzmianki o żydach w Modliborzycach (teren Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) pochodzą z połowy XVII wieku, a osadnictwo żydowskie na większą skalę nastąpiło dopiero na przełomie XVII-XVIII wieku.

Od 1986 roku w Szklarni istnieje ostoja konia biłgorajskiego, gdzie do dzisiejszego dnia można podziwiać przedstawicieli potomków dzikiego konia tarpana.
W przeciągu wielu lat istnienia ostoi pracownicy opiekujący się końmi zgromadzili wiele eksponatów związanych a dawną pracą i osprzętem tych pięknych zwierząt.

Ziemia janowska i obszar Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” szczyci się nie tylko pięknem przyrody, możliwością aktywnego wypoczynku, wieloma atrakcjami turystycznymi ale również kultywowaniem tradycji muzycznych.