Wyświetlam aktualności z tagiem: park-krajobrazowy-lasy-janowskie

Aktualności

Zima jest piękną porą roku, dostarczającą nam wielu wrażeń i atrakcji. Szczególnie okazale wygląda las przystrojony w pierzynę z białego puchu. Ale nawet piękne i atrakcyjne rzeczy szybko się nudzą, tak też jest i z zimą. Wszyscy z tęsknotą wyglądamy oznak wiosny.

CZY TO JUŻ WIOSNA ?

Już od kilku lat na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski (w najbliższym sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”) obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej powstało i cały czas jest rozbudowywane arboretum – czyli ogród dendrologiczny.

LEŚNY OGRÓD

Historia życia Beliny – Prażmowskiego ściśle związana jest z ziemią janowską . Kunszt wojskowy Beliny wysoko cenił Józef Piłsudski mówiąc o nim, że dokonywał po prostu cudów na polu walki. Ten pierwszy ułan Rzeczpospolitej i twórca kawalerii latem 1917 roku po dymisji z legionów osiadł wraz z rodziną w dzierżawionym od Zamojskich majątku ziemskim w Godziszowie niedaleko Janowa Lubelskiego. Z osobą Beliny-Prażmowskiego wiąże się historia jedynej wizyty Józefa Piłsudskiego na ziemi janowskiej.

W północno- zachodniej części Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Modliborzyce znajduje się wieś Wierzchowiska, która była świadkiem wielu wydarzeń związanych z historią naszego kraju.

Ziemia janowska była miejscem wielu potyczek, bitew, wystąpień patriotycznych oraz represji zastosowanych przez zaborcę za zryw wolnościowy narodu polskiego w czasie powstania styczniowego w 1863 roku.

Wzorem lat ubiegłych pod koniec grudnia w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Lubelskim ogłoszony został konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.

W dniu 11-01-2019 r. w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Lubelskim odbył się kolejny etap konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - „etap parkowy”

W grudniowy, przysypany śniegiem wieczór, u murów zamojskiej twierdzy odbyła się prezentacja nt. lubelskich parków krajobrazowych.

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie”.

  • 11-12-2018

Teren Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” obfitują w przepiękne różnorodne ostępy leśne, poprzecinane ciekami wodnymi, terenami podmokłymi i śródleśnymi łąkami. Takie środowisko biologiczne stwarza wymarzone warunki do życia rozrodu i wychowywania młodych dla wielu gatunków zwierząt.

Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych biorą czynny udział w programie Uniwersytetu Otwartego KUL.

W całej Polsce odbywają się uroczystości związane z okrągła setną rocznicą odzyskania niepodległości. Oprócz wielkich imprez o dużym zasięgu, organizowane są również nie mniej wzruszające i podniosłe uroczystości lokalne. Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Janowie Lubelskim mieli zaszczyt brać udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości organizowanych przez Wójta Gminy Potok Wielki, Proboszcza Parafii w Potoku Stanach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach.