Przeskocz do treści Przeskocz do menu

W Pulsie Gminy Jabłonna o działalności ZLPK

W najnowszym numerze Pulsu Gminy Jabłonna ukazał się artykuł na temat aktywności Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na terenie gminy w 2019 r.

 

„Puls Gminy Jabłonna” jest bezpłatnym czasopismem wydawanym przez Urząd Gminy Jabłonna. Czasopismo jest kolportowane wśród mieszkańców gminy w wersji drukowanej, jest też dostępne w sieci w wersji elektronicznej. W najnowszym, świątecznym numerze gazety znalazł się artykuł autorstwa pracownika Biura ZLPK Krzysztofa Wojciechowskiego pt.: „Spacer po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym – nowy przewodnik i tablica”. Zawiera on informacje nt. wydanego w mijającym roku przez ZLPK przewodnika po pieszo-rowerowym szlaku po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Szlak ów znajduje się na terenie kompleksu leśnego w północnej części Parku położonego w całości w granicach gminy Jabłonna. Prócz tego artykuł zawiera także treści dotyczące nowej tablicy informacyjnej ustawionej koło Centrum Kultury Gminy Jabłonna. W numerze znajdą także Czytelnicy fotorelację z realizacji projektu „Lato Leśnych Ludzi” i „Boski Taczanowski”, w których to projektach również brał udział pracownik Biura ZLPK.

Gmina Jabłonna jest jedną z trzech gmin, na terenie której leży Krzczonowski Park Krajobrazowy (prócz niej to gminy Krzczonów i Rybczewice). I mimo, że w jej granicach leży najmniejsza jego cześć, to jednak warto podkreślić, że gmina wykazuje się bardzo dużą aktywnością w zakresie edukacji ekologicznej i popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych tak Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, jak i Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który zajmuje prawie cały pozostały „wolny od Parku” obszar gminy. Aktywność ta przejawia się m.in. w realizacji projektów edukacyjnych takich jak „Boski Taczanowski” (tu warto podkreślić, że władze gminy i gminne instytucje kultury dokładają znacznych starań by pielęgnować pamięć o tym najsłynniejszym mieszkańcu gminy) oraz projektów turystycznych. Jednym z nich był projekt, w wyniku którego powstał wspomniany wcześniej szlak pieszo-rowerowy, a którego dotyczy opisywany w artykule przewodnik. Warto też raz jeszcze przypomnieć tegoroczne działania turystyczno-popularyzatorskie gminy, które zaowocowały szlakiem rowerowym po najciekawszych miejscach gminy. A w planach są kolejne działania związane z postacią Władysława Taczanowskiego, którego 130 rocznica śmierci mija w styczniu 2020 roku.

 

Na koniec warto raz jeszcze podkreślić to, jak ważne jest „zaistnienie” ZLPK i naszej działalności w lokalnych mediach. Oczywiście nie mają one dziesiątek tysięcy odbiorców jak media regionalne czy ogólnopolskie, ale nie mniej niż na rozgłosie medialnym (który jest często dość złudny, bo jednorazowy news gubi się w zalewie nowych wiadomości) powinno nam zależeć na tym, by lokalna społeczność wiedział kim jesteśmy i czym się zajmujemy. Zwłaszcza, że działamy na terenie nie należącym do nas, ale właśnie na obszarze konkretnych gmin. Jest to jeden z bardzo ważnych sposobów budowania społecznej akceptacji również dla ochrony przyrody, który wpływa też na skuteczność naszych działań. W Krzczonowskim Parku Krajobrazowym mamy tę komfortową sytuację, że każda z trzech parkowych gmin posiada własne media w postaci czasopism (Gmina Jabłonna – „Puls Gminy Jabłonna”, Gmina Krzczonów – „Krzczonowski Gościniec” i Gmina Rybczewice – „Wieści z Rybczewic”). Z każdym z nich udało nam się nawiązać ścisłą współpracę dzięki czemu mieszkańcy terenu tego Parku niemal na bieżąco są informowani o naszych działaniach. Pod tym względem Krzczonowski Park Krajobrazowy można uznać za wzorcowy w działaniach medialnych na poziomie lokalnym. Dzieje się tak dzięki przychylności władz gminnych oraz redakcji wspominanych czasopism. Serdecznie za ową przychylność dziękując wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej tak dobrze układać ku ogólnemu pożytkowi.

 

Opisywany numer „Pulsu Gminy Jabłonna” w wersji elektronicznej do pobrania pod adresem:

https://cdn02.sulimo.pl/media/userfiles/jablonna.lubelskie.pl/Kultura_i_sport/puls_gminy/2019/fe786f3dc354ef49520e05162524e2bf.pdf

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK