Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Rowerem po Gminie Jabłonna

Staraniem gminy Jabłonna został wytyczony nowy szlak rowerowy przebiegający częściowo po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym.

 

Gmina Jabłonna jest jedną z gminy, która niemal w całości pokryta jest obszarami chronionymi znajdującymi się w administracji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Część południowo-wschodnią gminy obejmuje Krzczonowski Park Krajobrazowy i jego otulina zaś pozostały obszar gminy (z wyjątkiem niewielkiego klina w okolicach Chmielu I) leży w granicach Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina wykorzystuje te wyróżniające ją walory krajobrazowe dla promocji turystyki i innych aktywnych form wypoczynku. Przed trzema laty wyznaczony został „Szlak pieszo-rowerowy po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym” zrealizowany wespół z sąsiednią gminą Krzczonów, zaś w roku bieżącym wytyczony został Szlak Rowerowy Dolina Czerniejówki. W ramach projektu oznakowano tablicami informacyjnymi 12 najciekawszych obiektów przyrodniczych i kulturowych w gminie Jabłonna. W absolutnie „nie parszywej dwunastce” znalazły się obiekty znane szerzej jak olbrzymi dąb szypułkowy w Tuszowie – jedno z największych drzew w okolicach Lublina, ale i mało, czy niemal zupełnie nieznane jak cmentarz mariawicki w Chmielu Drugim. Wszystkie obiekty łączy wspomniany szlak, którego zasadnicza część przebiega w dolinie Czerniejówki, jednak część zachodnia zahacza także o dolinę Kosarzewki. Prócz tego wydany został folder pt.: „Gmina Jabłonna – atrakcyjna przyrodniczo, kulturowo i historycznie” z mapą z przebiegiem szlaku i opisem obiektów.

Projekt „Gminna Jabłonna - atrakcyjna przyrodniczo, kulturowo i historycznie” został zrealizowany w ramach grantu z Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”.

Projekt grantowy pod nazwą „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo” współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Wierzymy, że nowy szlak rowerowy przyczyni się do lepszego poznania i ochrony Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Folder w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej: http://juraszewski.pl/szlaki/2019/folder_jablonna_2019.pdf

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK