Świadkowie naszych dziejów w przedszkolu nr 7

W dniu 13 grudnia br. w Przedszkolu nr 7 przy ul. Elektrycznej w Lublinie odbyły się zajęcia nt. sędziwych drzew prowadzane przez pracownika ZLPK.

 

Zajęcia były kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce 22 listopada br. Wówczas to przedszkolacy wraz z opiekunką Panią Anną Jemielniak i Krzysztofem Wojciechowskim z Biura ZLPK posadzili wspólnie obok przedszkola Dąb Niepodległości. Wszyscy dzielnie dołożyli swoją „porcję” ziemi pod korzenie młodego dębu. Wtedy także miała się odbyć prezentacja nt. starych drzew i ich roli w naszej historii. Jednak szalejąca w owym czasie choroba znacznie przerzedziła szeregi młodych przyrodników i postanowiliśmy przenieść spotkanie na nieco bardziej dogodny czas. Nastąpił on właśnie 13 grudnia. W czwartkowe przedpołudnie zebraliśmy się w gronie: 21 przedszkolaków, panie opiekunki i pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski, który opowiedział maleńkim przyrodnikom o starych drzewach. Dzieci dowiedziały się z niej jak nazywa się najsłynniejszy dąb w Polsce, a jak najsłynniejszy dąb na Lubelszczyźnie? dlaczego lipa to drzewo o tysiącach serc? jakie pożytki płyną z brzozy? gdzie rośnie Tadeusz i gdzie spoczywa Ludwika? co to jest pomnik przyrody i gdzie można zobaczyć najbliższy? i wiele wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy. Zainteresowanie maluchów było niemałe i z wielką aktywnością uczestniczyły w zajęciach.

W drugiej części zajęć maluchy, dla utrwalenia wiedzy, zajęły się malowaniem liści drzew, o których usłyszeli w prezentacji. Przyznać trzeba, że niektóre z liści zostały pomalowane bardzo oryginalnie …

 

Czwartkowe spotkanie było też swego rodzaju zwieńczeniem rocznej współpracy ZLPK z Przedszkolem nr 7. W jej ramach wieszaliśmy skrzynki dla ptaków i obserwowaliśmy tych skrzydlatych mieszkańców naszego otoczenia, sadziliśmy drzewa i poznawali ich tajniki. Dzieci także zawiesiły karmnik, w którym dokarmiają ptaki. Dlatego też spotkanie zakończyło się wręczeniem każdemu z maluchów odznaki „Przyjaciela Przyrody” i drobnych upominków.

Warto podkreślić, że współpraca ta była możliwa dzięki wielkiej przychylności dyrekcji szkoły oraz opiekunek przedszkolnych, zwłaszcza Pani Ani Jemielniak. Składamy za to serdeczne podziękowania i przekonani jesteśmy, że nadchodzący rok będzie nie mniej obfity we wspólne działania.  

 

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

fotografie: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK i Anna Jemielniak