Przeskocz do treści Przeskocz do menu

„Pierwsze spotkania z przyrodą” – konkurs dla najmłodszych

Data startu: 29-04-2019 , data zakończenia: 31-05-2019

Dotyczy: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Już od najmłodszych lat warto rozbudzać ciekawość dzieci wobec świata przyrody, dlatego by zachęcić ich do bardziej uważnego obserwowania tego, co nas otacza organizujemy V edycję konkursu pod nazwą „Pierwsze spotkania z przyrodą”.

Celem konkursu jest także rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci najstarszych grup przedszkolnych i stwarzanie im okazji do współzawodnictwa w obrębie danej placówki oświatowej. Konkurs będzie rozstrzygany w każdym z przedszkoli osobno.

Na laureatów i osoby wyróżnione czekają nagrody rzeczowe!

Mamy nadzieję że tematyka pracy „Moje ulubione zwierzątko” zachęci liczne grono dzieci, do udziału w konkursie. Pracę należy wykonać samodzielnie kredką ołówkową na kartonie formatu A4.

Za termin zakończenia konkursu przyjmujemy 31 maja 2019r., kiedy to prace muszą zostać dostarczone do biura naszego ośrodka:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 10, 21-505 Janów Podlaski.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie, szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.