Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1991
Powierzchnia 19370,90 ha
Położenie Roztocze / Roztocze Zachodnie, Roztocze Środkowe; Wyżyna Lubelska / Wyniosłość Giełczewska, Padół Zamojski
Jednostka odpowiedzialna Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Formy ochrony przyrody

W granicach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego nie ma rezerwatów przyrody.

Na terenie Parku znajduje się 6 pomników przyrody ożywionej. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje lipa drobnolistna w Szperówce o obwodzie pnia 920cm. Inne to: wiązy szypułkowe w Kawęczynku oraz lipa drobnolistna przy kościele w Topólczy.

Jako pomniki przyrody nieożywionej chronione są źródła w: Zaporzu, Radecznicy i Trzęsinach. Inne, nie objęte ochroną pomnikową, to źródła w Wywłoczce, Szczebrzeszynie, Czarnymstoku i Latyczynie.

W granicach parku znajdują się ponadto obszary sieci Natura 2000: OSOP „Roztocze”, OSOP „Puszcza Solska” i SOOP „Uroczyska Puszczy Solskiej”.