Uroczystości 750-lecia Grabowca

Z okazji 750-lecia istnienia Grabowca zorganizowane zostały w dniach 21-23 września br. w tej gminnej miejscowości uroczystości rocznicowe.

„Gdy w roku 1268 poczęli Lachowie wojować koło Chełma, Szwarno ruszył do Chełma a Włodzimierz do Czerwienia, wobec czego Lachowie odeszli od Czerwienia (…) w stronę Bełza i poczęli palić wsie, skoro zaś kniaź Wasylko prędko nadszedł od strony Grabowca ze Szwarnem i synem swoim Włodzimierzem i przybyli do Czerwienia, widzieli właśnie owe wsie palone przez Lachów między Czerwieniem a Bełzem” – tak oto zanotowano w słynnym latopisie hipackim. Ten niezbyt może chlubny dla nas fakt stał się w istocie pierwszą pisemną wzmianką o miejscowości Grabowiec, która jak się uważa początkowo była niewielką wioską z położonym na wzgórzu „dworzyszczem” dla drużyny rycerskiej. Od tego czasu minęło równo ¾ tysiąclecia !.

Z okazji 750-lecia istnienia Grabowca zorganizowane zostały w tej gminnej miejscowości w dniach 21-23 września br. uroczystości rocznicowe. Sam Grabowiec leży poza granicami naszych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, jednak to on dał nazwę najwyższemu mezoregionowi Wyżyny Lubelskiej – Działom Grabowieckim. Zaś ich zachodnią część od bez mała ćwierć wieku obejmuje ochroną Skierbieszowski Park Krajobrazowy, który częściowo leży także w granicach gminy Grabowiec. Nie mogło zatem w tak ważnej chwili i na tak ważnej uroczystości brakować przedstawiciela Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Był nim pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski.   

Uroczystości rozpoczęły się w piątkowe przedpołudnie przed Urzędem Gminy w Grabowcu uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku urzędu, a poświęconą 750 rocznicy istnienia miejscowości i 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Odsłonięcia dokonali przedstawiciele władz gminy Grabowiec z Panem Wójtem Waldemarem Greniukiem na czele. W imieniu władz samorządowych województwa lubelskiego odsłonięcia dokonał Pan Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Następnie zebrani udali się pod budynek Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Wacławowi Jaroszyńskiemu, zasłużonemu mieszkańcowi Grabowca, prawnikowi i historykowi, regionaliście, który zorganizował przed pół wiekiem obchody 700-lecia miejscowości. Był też autorem licznych publikacji o Grabowcu, w tym niezrównanego opracowania „Siedem wieków Grabowca” oraz książki o „malarzu pięknych kobiet” urodzonym w Lublinie a mieszkającym m.in. w Grabowczyku Władysławie Czachórskim („Władysława Czachórskiego żywot i sprawy”). Kolejnym punktem obchodów był … polonez odtańczony przez uczniów grabowieckiego zespołu szkół. Pięćdziesiąt par tańczących poloneza na placu przed urzędem gminy zrobiło na widzach niesamowite wrażenie. Ostatnim, bardzo miłym elementem pierwszego dnia rocznicowych obchodów był uroczysta sesja Rady Gminy Grabowiec prowadzona przez jej przewodniczącą, Panią Agnieszkę Rachańską. Podczas tej sesji rys historyczny Grabowca przedstawił Wójt Waldemar Greniuk, historyk i regionalista oraz badacz przeszłości Ziemi Grabowieckiej i wieloletni nauczyciel historii. Po wykładzie Pana Wójta miała miejsce bardzo miła ceremonia wręczenia pamiątkowych medali wybitych z okazji 750-lecia Grabowca. Medalami takimi nagrodzono osoby zasłużone dla miejscowości i całej Ziemi Grabowieckiej. W tym zacnym gronie znalazł się także pracownik ZLPK Krzysztof Wojciechowski.  Samorządowe władze wojewódzkie doceniły także ofiarną pracę urzędującego i byłego wójta gminy Grabowiec. Pan Zdzisław Koszel – były wójt gminy Grabowiec i Pan Waldemar Greniuk – obecnie piastujący ten urząd otrzymali z rąk Pana Arkadiusza Bratkowskiego najwyższe odznaczenia przyznawane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Po odznaczeniach nadszedł czas na wystąpienia i przemówienia zaproszonych gości, którzy życzyli Grabowcowi i jego mieszkańcom kolejnych długich lat w spokoju i obfitości. Piątkowe świętowanie zakończyło się poczęstunkiem.

W sobotę czekał na zebranych … jubileuszowy tort oraz koncert „Tobie śpiewam Ziemio Grabowiecka”. Świąteczne Triduum zakończyło się w niedzielę 23 września Mszą Świętą, apelem poległych oraz złożeniem kwiatów przy pomniku w Grabowcu Górze.

Warto wspomnieć, że dla uczczenia rocznicy miejscowości Towarzystwo Przyjaciół Grabowca wydało dwie cenne publikacje. Pierwszą z nich jest album jubileuszowy „Grabowiec 750 lat” pod redakcją Tadeusza Halickiego – prezesa Towarzystwa. Zawiera on opis historii i współczesności Grabowca a przede wszystkim olbrzymią ilość zdjęć, w tym starych, archiwalnych jeszcze przedwojennych. Drugą publikacją jest natomiast folder „750 lat Grabowca” przygotowany przez pracowników GOK w Grabowcu: Katarzynę Sawicką i Dominika Kordysia. Publikacje te będą bez wątpienia cennymi pozycjami w bibliotece każdego bibliofila-regionalisty.

Galerię fotografii z uroczystości można obejrzeć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu: https://www.gokgrabowiec.pl/galeria/2018/20180921-23-750-lat-istnienia-grabowca.html

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Sylwia Wojciechowska oraz z Archiwum UG w Grabowcu