Uroczyste podsumowanie konkursu

11 grudnia 2019 r. pracownicy ośrodka przybyli do miejscowej szkoły, by ocenić prace konkursowe. Ilość zgłoszonych do konkursu karmników przerosła nasze oczekiwania, wyniosła – 70!. Liczba ta jest imponująca zwłaszcza, że konkurs skierowany był do uczniów z klas IV-VIII. Pomysłowość, trwałość materiałów i solidność wykonania sprawiły, że komisja konkursowa miała bardzo trudny wybór. W jej skład weszli pracownicy parku oraz nauczyciele z miejscowej szkoły, którzy oceniali prace w II kategoriach wiekowych: uczniów kl. IV-V i uczniów klas VI-VIII.

Wyłoniono następujących laureatów:

Uczniowie kl. IV-V:

I miejsce – Lena Hryciuk kl. 5c

II miejsce – Kacper Daniluk kl. 4a

III miejsceMaciej Kajka kl. 5c

Wyróżnienia: Karolina Michaluk kl. 4a, Maja Daniluk kl. 4a, Lena Kapłan kl. 4a           

Uczniowie kl. VI-VIII:

I miejsce – Krystian Andrusiuk kl. 6a

II miejsce – Eliza Kwiatkowska kl. 6b

III miejsce– Paulina Andrusiuk kl. 6c

Wyróżnienia:  Cezary Hołub kl. 6c, Anna Kaliszuk kl. 6c, Liliana Gołoś kl. 6 a

Wyróżnienie specjalne  otrzymał Filip Łukijaniuk z kl. 1b

Podsumowanie konkursu odbyło się 18 grudnia br. tuż po Jasełkach, przedstawionych całej społeczności szkolnej. W tak podniosłej atmosferze nadchodzących świąt, zostały wręczone nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom oraz drobne upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Realizacja tego konkursu była możliwa dzięki przychylności dyrekcji szkoły a także nauczycielom: p. Iwonie Kaliszuk, p. Wioletcie Doroszuk, p. Jackowi Olichwirukowi i p. Katarzynie Chilkiewicz.

Wszystkim składamy podziękowania, przede wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się w pracę nad wykonaniem karmników. Pozostało nam już tylko czekać na zimową aurę, by wykorzystać nowe karmniki niosąc pomoc ptakom a jednocześnie doświadczyć bliższego kontaktu z nimi.

 

Tekst: M. Żychowska

Zdjęcia: A. Łazeba, M. Żychowska