UNIWERSYTECKIE ZAJĘCIA

  • 29-11-2018

Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych biorą czynny udział w programie Uniwersytetu Otwartego KUL. W dniu 20 listopada bieżącego roku pracownia ZLPK OZ w Janowie Lubelskim przeprowadziła zajęcia w ramach tego programu dla młodzieży lubelskich szkół podstawowych. Uczniowie piątych klas szkoły podstawowej z zainteresowaniem wzięli udział  w prelekcji edukacyjnej pod tytułem „Leśni Mieszkańcy”. W trakcie godzinnego spotkania młodzież dowiedziała się o życiu, zwyczajach zwierząt zamieszkujących piękne i rozległe knieje Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.  Uczniowie poznali jak zwierzęta radzą sobie w zdobywaniu pokarmu, unikaniu grożącym im niebezpieczeństw, a także jak dbają o wychowanie  swojego potomstwa. Młodzi ludzie dowiedzieli się również o pięknie przyrody lasów janowskich, i jak najlepiej chronić jej unikatowe walory  aby mogły cieszyć oczy następnych pokoleń.   

Tekst i zdjęcia Marek Piech, ZLPK OZ w Janowie Lubelskim