Święto…. Święto i po Święcie Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego (relacja)

Data startu: 02-06-2019 , data zakończenia: 02-06-2019

III Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego odbyło się w dniu 2 czerwca 2019 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Skierbieszów.

Wydarzenie to współorganizowane było z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminą Skierbieszów. Odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Jego Magnificencji prof. dra hab. Zygmunta Litwińczuka.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli Polskie Radio Lublin, TVP3 Lublin, Katolickie Radio Zamość, Kronika Tygodnia i Tygodnik Zamojski.

Wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Samorząd Województwa Lubelskiego.

Celem głównym wydarzenia była popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego lubelskich parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie piękna przyrody i krajobrazu.

Podczas III Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego zorganizowano warsztaty i konkursy przyrodnicze dla dzieci. Warsztaty, których celem była nauka o przyrodzie, przeprowadzone były w formie gier, zabaw i konkursów. Wszystkie zabawy w prosty, przystępny i przyjemny sposób uczyły o otaczającej nas przyrodzie. Na scenie głównej zorganizowane zostały występy dzieci i młodzieży, lokalnych zespołów i wiele innych atrakcji.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i rządowych, wójtowie gmin z terenu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, a także przedstawiciele starostw powiatowych, urzędów oraz uczelni wyższych.

Zgodnie z programem uroczystości Święto Parków Krajobrazowych rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Skierbieszowie. Po Mszy Św. gospodarze i zaproszeni goście przeszli na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie muzycznym akcentem zostali powitani przez występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie.

Następnie na scenie głównej rozpoczęła się część oficjalna, którą poprowadzili pracownicy Biura ZLPK: Pani Monika Hetman oraz Pan Krzysztof Wojciechowski. Prowadzący powitali wszystkich zaproszonych gości i wystawców, po czym zaprosili
na scenę Panią Justynę Jędruch – Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, która otworzyła owe wydarzenie.

Głos zabrali również Pan Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Jego Magnificencja prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Pan prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Przewodniczący Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) oraz Pan Stanisław Sokal – Wójt Gminy Skierbieszów.

Po przemówieniach rozpoczęło się wręczanie odznaczeń „Przyjaciel Lubelskich Parków Krajobrazowych” z rąk Pani Justyny Jędruch - Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie i Pana Janusza Bodziackiego – Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Są to honorowe odznaczenia przyznawane przez ZLPK w uznaniu zasług
dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego lubelskich parków krajobrazowych. Odznaczeni zostali: Jego Magnificencja Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Pani Prof. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik – Kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pan Zbigniew Lubaszewski – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Janczykowskiego Oddziału w Chełmie, Pan Jarosław Mydlak – leśniczy Leśnictwa Serwin, Pan Dariusz Kostecki – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Chełmie, Pani Sławomira Kryńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie oraz Pani Barbara Haliniak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych.

Następnie nadszedł czas na wręczanie dyplomów i upominków dla dyrektorów i nauczycieli szkół wspierających działalność ZLPK. Wręczone one zostały przez Panią Justynę Jędruch – Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, Pana Janusza Bodziackiego – Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Pana Grzegorza Grzywaczewskiego – Zastępcę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na scenę zostali zaproszenie również Kierownicy Ośrodków Zamiejscowych ZLPK lub osoby je reprezentujące.

Po przekazaniu dyplomów i upominków nadszedł czas na występy wokalne. Na scenie królował zespół wokalny działający przy Szkole Podstawowej w Okszowie, Omni Modo z Siedliszcza, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej i Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim oraz zespołu „Facelia” z Wierzchowisk.

Po występach wręczono nagrody dla zwycięzców zorganizowanych z okazji Święta Parków konkursów: kulinarnego pt. „Smaki Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”, plastycznego pt. „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w rysunku” oraz fotograficznego pt. „Skierbieszowski Park Krajobrazowy w fotografii”. Zwycięzcom gratulujemy!!! Wystawę prac pokonkursowych konkursu plastycznego i fotograficznego oraz o Polesiu pt. „MikroPOLESIE” można było podziwiać w Samorządowym Przedszkolu w Skierbieszowie.

III Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego zakończył koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Po występie nastąpiło podsumowanie i zakończenie uroczystości. Głos zabrała Pani Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, dziękując za tak liczne przybycie i świetną zabawę. Ponadto z rąk Dyrektora ZLPK zostały wręczone podziękowania za wniesioną pomoc przy organizacji wydarzenia dla wójtów, dyrektorów oraz przedstawicieli instytucji.

Na tym program ZLPK się zakończył, ale wydarzenia na scenie trwały nadal. Dzięki zaangażowaniu gmin z terenu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w organizację wydarzenia, uczestnicy mogli zachwycać się kolejnymi występami. Na scenie wystąpili: zespół „Pozytywnie Zakręceni” oraz Karolina Flak z Gminy Grabowiec, Kapela „Stryjowiacy” z Gminy Izbica, Chór z Gminy Miączyn, Kapela „Cukrowniacy” z Gminy Krasnystaw, Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Chór dziecięcy z Zespołu Szkół z Gminy Sitno, a także zespół „Słoneczko”, Chór myśliwski „Knieja”, Teatrzyk dziecięcy „Zielony Kapturek”, Chór „Zorza”, Teatrzyk dla Dzieci „Bajkowy ambaras” w wykonaniu Klubu Seniora oraz KGGW Iłowiec Kabaret „A co” z Gminy Skierbieszów.

W trakcie trwania uroczystości poza sceną również nie obyło się bez atrakcji. Przy stoiskach ZLPK oraz zaproszonych partnerów, m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
im. K. Janczykowskiego Oddziału w Chełmie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz gmin z terenu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego prowadzone były warsztaty w formie gier, zabaw i konkursów dla dzieci. Nie tylko dzieci i młodzież dobrze się bawiła, ale również osoby dorosłe. Były tańce, śpiew i wspólna zabawa. Przybyli goście mogli również nauczyć się rękodzieła artystycznego. Ponadto w celu popularyzacji produktów i potraw regionalnych można było spróbować np. pierogów z kapustą i grzybami, bigosu oraz wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Stryjowie, Horyszowie, Skierbieszowie, Grabowca-Góry, Kolonii Sitno i Bończy-Kolonii oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum.

Mimo nasilonego promieniowania słonecznego, Święto Parków Krajobrazowych cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy za rok.

Tekst: Anna Kraczkowska, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Michał Zieliński, ZLPK OZ w Lubartowie, Sylwia Wojciechowska, archiwum prywatne