Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

Przewodnicy beskidzcy szkolili się w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.

W sobotę 9 marca 2019 r. na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego odbyło się szkolenie „Mapa i kompas”. To jednodniowe szkole zorganizowane było przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Lublinie. Podczas jego trwania, uczestnicy zostali zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi orientacji w terenie oraz sposobów poruszania się za pomocą tych dwóch przedmiotów. Szkolenie prowadziły dwie przewodniczki SKPB Lublin.

 

Tekst: Joanna Palak, SKPB

Foto: Arkadiusz Dulik