Przeskocz do treści Przeskocz do menu

SPRAWOZDANIE Z ETAPU OKRĘGOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, to najpopularniejszy w Polsce konkurs o tematyce ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jego zakres merytoryczny obejmuje ekologię klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z tą tematyką.

W uznaniu poziomu wiedzy i zaangażowania młodzieży biorącej udział w Olimpiadzie, senaty 61 uczelni wyższych przyznały finalistom i laureatom szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną i kształtowaniem środowiska bez postępowania kwalifikacyjnego.

Corocznie w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej startuje blisko 30 tysięcy uczestników. W województwie lubelskim w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 w etapie podstawowym Olimpiady uczestniczyło 1059 uczniów z 73 szkół. Do tegorocznych zmagań przystąpiły szkoły położone na terenie 20 powiatów oraz 4 miast na prawach powiatu z terenu województwa lubelskiego. Do etapu okręgowego  zakwalifikowało się 76 uczniów z 36 szkół. Etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Jego Magnificencji prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.

W imieniu organizatorów tj. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie etap wojewódzki Olimpiady otworzyła Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Pani Justyna Jędruch.  Następnie w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego - głos zabrał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego - Pan Sebastian Trojak. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentował również Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Pan Janusz Bodziacki. Jako przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – instytucji współorganizującej XXXIV Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej głos zabrał Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - Pan Prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski. W imieniu Rektora uczelni goszczącej uczestników konkursu, gości powitała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Pani Prof. dr hab. Halina Buczkowska, która przedstawiła kierunki studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, promując tym samym uczelnię wśród „przyszłych” studentów. Przemówienia powitalne zakończył Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Pan Prof. dr hab. Bogusław Sawicki. Zgodę na udział w pracach Konkursowej w bieżącym roku wyrazili:

Pan Piotr Deptuś – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalny Konserwator Przyrody.

Pani Anna Mikołajko-Rozwałka – Prezes Ligi Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Lublinie.

Pani Dr Małgorzata Stanicka – Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Dr Anna Cwener – specjalista naukowo-techniczny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pan Rafał Jasiński – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie

Obsługę techniczną oraz organizację zapewniali pracownicy ZLPK z Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie (Koordynator XXXIV OWE w województwie lubelskim), Biura ZLPK w Lublinie oraz Ośrodków Zamiejscowych w Chełmie, Lubartowie i Janowie Lubelskim.

Po powitaniu, uczestnicy przystąpili do części pisemnej Olimpiady składającej się z 50 pytań testowych, na których rozwiązanie mieli 60 minut. W części tej 13 uczestników otrzymało powyżej 70 % poprawnych odpowiedzi, co uprawnia ich do otrzymania stypendiów olimpijskich przyznawanych przez uczelnie lub Urzędy Marszałkowskie.

Następnym etapem Olimpiady była część ustna, do której po dogrywce zakwalifikowało się 12 uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu. Każdy z finalistów etapu okręgowego miał możliwość wylosowania zestawu pytań części ustnej. Zestawy składały się z 6 pytań problemowych. Na pytania te 12 uczestników odpowiadało przed komisją publicznie, w obecności pozostałych uczestników Olimpiady i ich opiekunów. Wyniki uzyskane w części pisemnej i ustnej każdego uczestnika były sumowane i stanowiły podstawę promowania do finału centralnego OWE. Do eliminacji stopnia centralnego kwalifikuje się wyłącznie 7 najlepszych uczestników eliminacji okręgowych.

Laureatami etapu okręgowego XXXIV OWE i reprezentacją województwa na finale centralnym, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim zostali:

Miejsce 1 – Aleksandra Antoniak z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (199 p.)

Miejsce 2 – Klaudia Szydłowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (197 p.)

Miejsce 3 – Barbara Duda z Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim (166 p.)

Miejsce 4 – Karolina Pidek z V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (163 p.)

Miejsce 4 ex aequo – Ina Stefaniuk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej (163 p.)

Miejsce 6 – Oliwia Stelmach z I Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju (159 p.)

Miejsce 7 – Izabela Grymuza z II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (156 p.)

Na zakończenie programu odbyło się uroczyste podsumowanie etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i odczytanie protokołu konkursowego. Dyplomy oraz nagrody dla finalistów i laureatów wręczyli Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak, Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej prof. dr hab. Bogusław Sawicki oraz Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Pani Justyna Jędruch.

Nikt nie opuścił auli, w której odbywał się konkurs z pustymi rękami – już przy rejestracji uczestnicy i opiekunowie otrzymali książki o tematyce przyrodniczej, natomiast zaproszeni goście, członkowie Komisji oraz laureaci zostali nagrodzeni na uroczystym zakończeniu Olimpiady. Zakup nagród rzeczowych tj.: sportowych kamer dla 12 najlepszych uczniów oraz książek możliwy był dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a materiały promocyjne i informatory akademickie zapewnił Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Tekst: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)

Zdjęcia: Jolanta Kiszka (ZLPK OZ Janów Lubelski)