Spotkanie robocze w Skierbieszowie

Dnia 11 kwietnia br. odbyło się w Skierbieszowie kolejne spotkanie dotyczące tegorocznego Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego.

 

W gościnnych progach nowoczesnego Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie zebrało się 14 osób, w tym 5 wójtów gmin z terenu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego oraz przedstawiciele pozostałych parkowych gmin. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowała dyrektor ZLPK Justyna Jędruch i pracownik biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski.

Przedmiotem spotkania, zaplanowanego już na poprzednim, które odbyło się 13 marca br., była przede wszystkim organizacja Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Odbędzie się ono 2 czerwca br. w Skierbieszowie. Omówiony został program Święta oraz wstępne propozycje udziału poszczególnych gmin z terenu Parku. Zaplanowano ostateczne dopięcie formalności związanych z organizacją Święta na pierwszą dekadę maja br.

Poza tym rozmawiano także o przyszłorocznej „srebrnej” rocznicy istnienia Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego oraz o tym w jaki sposób należałoby ją uwiecznić. Spotkanie było także okazją do luźnej wymiany pomysłów na wspólne działania w ramach podpisanego w roku ubiegłym listu intencyjnego parkowych gmin i innych podmiotów, które chcą opierać swój rozwój o Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Foto: Ewa Dziama-Kloc, UG Skierbieszów