Ścieżka przyrodnicza „Kleniewo”

  • 30-09-2019

Dnia 27.09.2019 roku Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie, wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym, w ramach przygotowań do organizowanego wkrótce Dnia Krajobrazu, przeprowadzili lustrację ścieżki przyrodniczej  „Kleniewo”, w Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Ścieżka przyrodnicza „Kleniewo” rozpoczyna się i kończy obok węzła szlaków rowerowych w miejscowości Pomorze koło Opola Lubelskiego. Dojazd do niej ułatwiają znaki drogowe ustawione w miejscowości Kazimierzów na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2611L z drogą wojewódzką nr 824 oraz w miejscowości Pomorze. Ścieżka w kształcie pętli, zaczyna się obok wiaty turystycznej nad spiętrzeniem rzeki Chodelki. Poprowadzona jest przez kompleks leśny, wzdłuż lewego brzegu rzeki. Na trasie ustawione są tablice edukacyjne. Znajdziemy na nich informacje o krzewach, drzewach, mieszkańcach lasu oraz o gospodarce leśnej. W połowie trasy nad rozlewiskiem rzeki Chodelki, znajduje się platforma widokowa. Można z niej obserwować ptaki i podziwiać krajobraz.

Jesienna aura otacza nas coraz szerszym kręgiem. Ta malownicza pora roku, zmienia wizualnie krajobraz wprost z artystyczną precyzją.

Jest to idealny pretekst, do odwiedzenia Parków Krajobrazowych/Obszarów Chronionego Krajobrazu i podziwiania zmienności przyrody.

 

Charakterystyka ścieżki: Jacek Rosły