• 18-09-2018

       Od godziny 10 rano na terenie MUZEUM WSI LUBELSKIEJ w LUBLINIE  swój dorobek prezentowali pracownicy ośrodków zamiejscowych którzy ukazywali piękno i walory przyrodnicze 17 parków krajobrazowych.

      W tej uroczystości czynnie uczestniczyli również pracownicy  Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” wraz z zaproszonymi gośćmi – młodzieżą ze szkół podstawowych w Branwi, Otroczu i Potoku Stanach. Uroczystość uświetnili także nauczyciele współpracujący z naszym parkiem – Dorota Drzymała, Anna Michalczyk, Maria Borkowska –Kapka, oraz wyróżniona medalem „Przyjaciel Lubelskich  Parków Krajobrazowych” dyr. Szkoły Podstawowej w Potoku Stanach Grażyna Pietrzyk.  

    Program obchodów święta parków był bardzo bogaty i różnorodny , co sprzyjało dobrej atmosferze i radosnej zabawie . Szczególnie zadowolona była młodzież gdyż za udział w wielu ciekawych konkursach uzbierała cenne nagrody . Młodzi ludzie odwdzięczyli się pięknymi występami scenicznymi. PK „Lasy Janowskie „ reprezentowały dziewczyny z zespołu o dźwięcznej nazwie „Melodyjki”  ze  Szkoły Podstawowej w Potoku Stanach.

   Wszyscy uczestnicy święta bardzo wesoło spędzili ten dzień i solennie obiecali ,że już nigdy nie opuszczą następnej tak udanej imprezy.

Tekst: Marek Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

Zdjęcia: M. Grzyb, J. Kiszka ZLPK OZ w Janowie Lubelskim