Przeskocz do treści Przeskocz do menu

PROJEKT PRZYRODNICZY: „CHRONIMY DZIUPLAKI”

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jest organizatorem projektu przyrodniczego „Chronimy dziuplaki”. Głównym jego celem jest włączenie młodzieży w czynną ochronę ptaków z grupy dziuplaków i tym samym zwiększenie liczebności ptaków w miejscach gdzie brakuje naturalnych drzew dziuplastych.

Projekt przebiegał będzie w dwóch odrębnych etapach:

Etap pierwszy koordynowany jest przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu i adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gmin parków krajobrazowych: Krasnobrodzkiego, Puszczy Solskiej, Południoworoztoczańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz obszarów chronionego krajobrazu: Nadbużański i Dołhobyczowski.

Polegał będzie na wykonaniu budki lęgowej (zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie).

Etap drugi koordynowany jest przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie dla uczestników z terenów parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu całego województwa lubelskiego.

Polegał on będzie na prowadzeniu obserwacji zasiedlenia budki lęgowej i na dokumentacji dokonanych obserwacji w formie pisemnej lub multimedialnej (prezentacja w programie PowerPoint).

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych klasy VII – VIII do licznego uczestnictwa w pierwszym etapie. Termin dostarczenia prac do siedziby ZLPK Ośrodka Zamiejscowego w Zamościu mija 28 lutego 2020 roku.

Zachęcamy również do uczestnictwa w drugim etapie, do którego zgłoszenie należy przesłać do 15 kwietnia 2020 roku.

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Grabek ZLPK OZ w Zamościu

Regulamin