Parkowe konkursy na Polesiu

W pogodny, listopadowy poniedziałek 5 dnia tego miesiąca w Ostrowie Lubelskim i Kaznowie na Polesiu odbyły się podsumowania konkursów dotyczących parków krajobrazowych Lubelszczyzny.

 

Wspomniane konkursy były kolejnym plonem owocnej współpracy Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Środkowowschodni oraz nauczycielką Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, Panią Anną Szczuką. Warto przypomnieć, że już w roku ubiegłym pracownik ZLPK uczestniczył w podsumowaniu konkursu o parkach narodowych zorganizowanym przez p. Annę Szczukę w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim. Wówczas to zrodził się pomysł by w kolejnym roku zorganizować konkurs o parkach krajobrazowych, zwłaszcza, że znaczną część gminy Ostrów Lubelski zajmuje PK Pojezierze Łęczyńskie i jego otulina. I oto na początku listopada zamierzenia owe zmaterializowały się w postaci nie jednego, jak pierwotnie zakładano, ale dwóch konkursów, które odbyły się na terenie dwóch szkół z obszaru gminy Ostrów Lubelski.

Konkurs na prezentację o parkach krajobrazowych Lubelszczyzny odbył się w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim. Przyszli górnicy ambitnie podeszli do tematu i najlepsze prezentacje zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami. A zdobyli je:  

- Karolina Łubkowska, uczennica klasy II Technikum Górniczego

- Jagoda Granat, uczennica klasy I Technikum Górniczego

- Radosław Branica uczeń klasy I Technikum Górniczego

Podczas podsumowania konkursu, który odbył się w poniedziałkowe przedpołudnie 5 listopada br. prezentację nt. Parków krajobrazowych Lubelszczyzny wygłosił pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski. Na podsumowaniu konkursu, które zgromadziło ponad 60 uczniów ZS w Ostrowie Lubelskim wystąpił także prezes PKE Okręg Środkowowschodni dr Zbigniew Borkowski przybliżając uczniom specyfikę działalności tej organizacji pozarządowej.

 

Z gościnnych progów ZS w Ostrowie Lubelskim udaliśmy się w nie mniej gościnne wnętrza Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie. W szkole pod wezwaniem księdza-poety odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego o lubelskich parkach krajobrazowych. Najładniejsze prace zostały nagrodzone nagrodami i dyplomami. Powędrowały one do:

- Amelii Maleszyk z klasy 5

- Leny Rugała z klasy 5

- Karoliny Wójtowicz z klasy 8

 

Przy okazji podsumowania konkursu plastycznego pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski przeprowadził zajęcia „Ptaki lubelskich parków krajobrazowych” dla najmłodszych uczniów szkoły – przedszkolaków Akademii Przedszkolnej Montessori działającej w Szkole Podstawowej w Kaznowie. Malutcy już prawie uczniowie wykazali się niesamowitą żywiołowością i aktywnością ale również ponadprzeciętną wiedzą na temat ptaków własnej okolicy. Prelekcja zamieniła się w rozmowę między prelegentem i przedszkolakami dając obu stronom wiele radości.

Prócz tego przedstawiona została prezentacja o ptakach i ich zwyczajach także dla starszych uczniów szkoły (klasy 5-8). Łącznie w obu prezentacjach uczestniczyło ok. 80 uczniów.

 

Sprawne przeprowadzenie konkursów z niemałą liczbą uczestników nie byłoby możliwe bez przychylności kierownictwa obu placówek szkolnych: Pana Krzysztofa Wąsali – dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim i Pani Lucyny Włodarczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, a także Pani Marty Szklarczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie. Za tę właśnie przychylność i współpracę serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się natomiast Pani Annie Szczuce, bez której zaangażowania, oddania i prawdziwego pedagogicznego poświecenia konkursy w ogóle nie mogłyby się odbyć. Przekonania jesteśmy, że to nie ostatnie wspólne inicjatywy poleskich szkół, ZLPK i PKE Okręg Środkowowschodni.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Piotr Karwacki i Anna Szczuka, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim