Parki Krajobrazowe na TAK

Preteksem do zorganizowania konferencji było podsumowanie projektu „Parki Krajobrazowe na Tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”, który jest realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu, realizowanego w latach 2016-2019, jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz czynna ochrona siedlisk naskalnych, płazów i gadów oraz popielnicowatych występujących na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski.

Uczestnicy konferencji zostali zakwaterowani w Hotelu Wolski, tuż obok Zamku w Przegorzałach, znajdującego się na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Konferencja zgromadziła liczne grono przyrodników, naukowców, samorządowców oraz pracowników parków krajobrazowych z kilku województw. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowała Dyrektor ZLPK Pani Justyna Jędruch oraz pracownik Biura, Marcin Kozieł.

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości przez Dyrektora ZPKWM Marcina Guzika oraz od miłej uroczystości, której głównym bohaterem był Pan Józef Partyka wieloletni Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego. Organizatorzy Konferencji w sesji porannej przedstawili założenia, cele oraz rezultaty projektu, a także prowadzone działania związane z edukacją ekologiczną. Z ogromnym zaciekawieniem referatom przesłuchiwali się przedstawiciele delegacji z Parco Regionale dei Monti Lattari (włoski park krajobrazowy). W sesji poobiedniej uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji panelowej „Co, gdzie, i jak w ochronie czynnej ?”, podczas której rozmawiano o ochronie siedlisk naskalnych, ochronie płazów i gadów oraz ich siedlisk, a także o ochronie popielicowatych. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji były dwa wystąpienia, przygotowane przez edukatorów – praktyków, które miały pokazać słuchaczom „jak obudzić inteligencję przyrodniczą?” wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych do których kierujemy zajęcia z edukacji przyrodniczej oraz dać odpowiedzieć na pytanie „czy potrafimy patrzeć oczami naszych odbiorców?”. Ostatnie wystąpienie było połączone z warsztatami.

Spotkaniom organizowanym przez kolejne Zespoły Parków Krajobrazowych zazwyczaj towarzyszą sesje terenowe. Tak było i tym razem. Uczestnicy konferencji zostali zabrani na wycieczkę przyrodniczą po Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie, w trakcie której mogli na własne oczy zobaczyć efekty działań ochrony czynnej siedlisk naskalnych, popielicowatych, a także płazów i gadów oraz ich siedlisk.

Na terenie gminy Jerzmanowice Przeginia prowadzono rewitalizację zbiorników wodnych oraz czynną ochronę związanych ze zbiornikami płazów. W kolejnym etapie projektu, przy zrewitalizowanych oczkach wodnych, wykonane zostaną ścieżki turystyczne, miejsce postojowe oraz zagospodarowanie turystyczno - edukacyjne w postaci tablic informacyjno - edukacyjnych, wiaty i ławek.

W Dolinie Kobylańskiej można było zobaczyć efekty prac związanych z czynną ochroną siedlisk naskalnych. Obejmują one m.in. odsłanianie skał i usuwanie mniej cennej roślinności, celem poprawy warunków przyrodniczych i krajobrazowych siedlisk naskalnych.

Tekst: Marcin Kozieł, Biuro ZLPK

Foto: Marcin Kozieł (Biuro ZLPK) oraz Mira Ostrogórska (ZPKWM)