Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Chełmie

  • 01-02-2019

Ostatnio przeprowadziliśmy prelekcje dla szkół w Strupinie Dużym, Okszowie SP Nr 8, GOK w Rudzie Hucie oraz braliśmy aktywny udział w sesji ekologicznej dla szkół ponadpodstawowych pt. „Natura 2000 europejską formą ochrony przyrody”. W sesji uczestniczyło 105 uczniów i nauczycieli z różnych szkół. Odbyły się również warsztaty terenowe, w których uczestniczyli uczniowie z 8 szkół. Zajęcia odbywały się głównie na ścieżce dydaktycznej  „W Dolinie Lepituchy” i w punkcie edukacyjnym „Leśne wieści” na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Na zajęciach stosowano liczne aktywizujące metody pracy, gry i zabawy dydaktyczne co sprzyjało integracji i zaangażowaniu uczestników w wykonywanie zadań. Podczas warsztatów badano przyrodę wszystkimi zmysłami, rozpoznawano gatunki drzew, liczono ich wiek i wysokość,  poznano zasady funkcjonowania lasu, tworzono łańcuchy pokarmowe, badano i oznaczano mieszkańców ściółki leśnej. Były też zadania matematyczne, pisanie wierszy, muzyczne, plastyczne. Wykorzystywano na zajęci\ch karty pracy przewodniki do oznaczania owadów, pudełeczka powiększające  okazy,, lupy itp. W podobny sposób przeprowadzono z okazji Dnia Krajobrazy  tzw. spacery ekologiczne (5) w których uczestniczyły grupy nauczycieli, seniorów oraz dzieci.

Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez OZ w Chełmie  „wiedza sama wchodzi do głowy”-  to opinia ucznia IV klasy. Panująca przyjazna atmosfera, energia, poczucie humoru powodują, iż uczniowie „otwierają się” na przyswajanie nowych wiadomości, nie czują się anonimowi i chętnie wykonują powierzone im zadania.