OCHRONA PRZYRODY I EKOLOGIA W UZDROWISKU

  • 29-05-2018

Razem z Sanatorium Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu realizują zadanie pn. „Ochrona przyrody i ekologia w uzdrowisku”. Pierwszą częścią było zaprojektowanie tablic informacyjnych dotyczących Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, które stworzyły ścieżkę edukacyjną na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. W ramach tego projektu zaczęliśmy również prowadzić edukację przyrodniczą.

Dla uczniów pierwszego turnusu przygotowaliśmy zajęcia, które pozwoliły lepiej poznać drzewa, które rosną w ich otoczeniu. Zadaniem uczniów było rozpoznawanie drzew po kształtach liści, nasionach oraz rodzaju kory. Dzięki zmierzeniu obwodu pnia drzewa mogliśmy poznać wiek poszczególnych gatunków drzew. Najstarszym drzewem rosnącym na terenie parku okazała się lipa drobnolistna, która ma ponad 300 lat i ponad 5 metrów obwodu.

W kolejnej części zajęć przeszliśmy nową ścieżkę edukacyjną poznając z tablic florę, faunę, geologię, zabytki oraz atrakcje turystyczne Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Ważne było też, że wszyscy uczestnicy naszych zajęć mogli dowiedzieć się czym jest park założony przy pałacu, a czym park krajobrazowy.

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Grabek ZLPK OZ w Zamościu