Obszary chronionego krajobrazu w Domu Kultury LSM

Data startu: 10-10-2018 , data zakończenia: 10-10-2018

Dnia 10 października br. o godzinie 18.00 odbędzie się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie wykład pt.: „Obszary chronionego krajobrazu na Lubelszczyźnie – mało znane formy ochrony przyrody”. Wykład przedstawi pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski.

Obszary chronionego krajobrazu są w naszym kraju największą obszarowo powierzchniową formą ochrony przyrody, zajmują powiem bez mała 25% powierzchni kraju. W naszym województwie powierzchnia zajmowana przez OChK jest o połowę mniejsza (procentowo), zajmują one bowiem ok. 12 % powierzchni Lubelszczyzny. Tak jak parków krajobrazowych jest ich 17, i podobnie jak one są bardzo zróżnicowane. Od bez mała dekady wszystkie administrowane są przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. W ostatnich latach z uwagi na fakt, że na pierwszy plan w ochronie przyrody wysunęła się europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 obszary chronionego krajobrazu jakby odeszły nieco „w zapomnienie”. Stosunkowo mało się o nich mówi, a tymczasem są to niezmiernie ważne formy ochrony przyrody z punktu widzenia systemowego podejścia do jej ochrony.

Celem wykładu jest przypomnienie mieszkańcom naszego miasta o tych cennych obszarach, zwłaszcza, że wartość przyrodnicza wielu z nich nie ustępuje parkom krajobrazowym i zwłaszcza, że przynajmniej dwa z tych obszarów leżą także … w granicach administracyjnych Lublina, i nie ma chyba jego mieszkańca, który by na ich terenie nie bywał…

Organizatorem spotkania jest Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni, z którym ZLPK owocnie współpracuje od ponad dwóch lat. Znamienne, że pierwszym akcentem współpracy był wykład Krzysztofa Wojciechowskiego pt.: „Parki krajobrazowe Lubelszczyzny” wygłoszony 20 kwietnia 2016 r. w … Domu Kultury LSM. Można zatem śmiało powiedzieć, że spotkania tego rodzaju stają się tradycją. Prócz tego współpraca PKE i ZLPK dotyczyła m.in. zajęć, prezentacji i wykładów prezentowanych w szkołach Lublina i Ostrowa Lubelskiego i Biłgoraja. Wyrażamy wdzięczność władzom PKE Okręg Środkowo-Wschodni za owocną współpracę, zaś dyrekcji Domu Kultury LSM za to, że podwoje tej placówki zawsze są otwarte dla przyrodników.

Więcej nt. środowego spotkania można przeczytać na stronie Domu Kultury LSM: http://www.domkulturylsm.pl/?p=18799

Serdecznie zapraszamy na wykład!

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK