O nowej ścieżce edukacyjnej w Krzczonowskim Gościńcu

  • 15-11-2018

W najnowszym numerze regionalnego czasopisma „Krzczonowski Gościniec” ukazały się artykuły autorstwa pracownika ZLPK.

 

„Krzczonowski Gościniec” jest kwartalnikiem wydawanym od 2006 roku przez Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne. W październiku br. ukazał się kolejny, już 43, nr tego pożytecznego czasopisma. Jako, że gazeta ukazuje się w Krzczonowie i jest jedną z 3 lokalnych gazet gminnych Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, od kilku lat publikowane są w niej także materiały Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W najnowszym numerze „Krzczonowskiego Gościńca” znalazły się dwa artykuły autorstwa pracownika Biura ZLPK Krzysztofa Wojciechowskiego. Pierwszy z nich jest swoistym podsumowaniem niespełna 3 lat współpracy ZLPK z Gminą Krzczonów. Mimo, że okres ten nie jest zbyt długi, to jednak Zespół może pochwalić się szeregiem działań, w którym korzystaliśmy z pomocy władz gminy. Drugi artykuł to prezentacja nowej ścieżki edukacyjnej wytyczonej w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym – ścieżki „Cieszynianka-Kamienny Wąwóz”. Poza tym w numerze znaleźć można wiele ciekawych materiałów. Są to nie tylko artykuły dotyczące bieżących działań i inwestycji w gminie ale przede wszystkim materiały wspomnieniowe, historyczne i krajoznawcze. Do nich należy m.in. opowieść Jerzego Kowalika o bitwie ze Szwedami przy źródełku nazwanym później „Śmierdzącym”, artykuł na temat podziemi i lochów pod dworami na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, „Okupacyjne opowieści” Stefana Żagla czy praca nt. egzekucji dokonanej przez Niemców w Jabłonnie w 1942 roku. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł, który jest … zupełnie nie związany z gminą Krzczonów ani nawet w ogóle z tymi terenami. To niewielki artykulik Leszka J. Walendy pt.: „Kresy – moja tęsknota”, w którym zachęca on do zapoznania się z twórczością Franciszka Wysłoucha, żołnierza, pisarza a przede wszystkim miłośnika i piewcy przedwojennego Polesia. Jego trzy zbiory poleskich opowiadań, które piszący te słowa miał okazję przeczytać, są bez wątpienia najpiękniejszymi opisami Polesia jakie wydała polskojęzyczna literatura.

 

Prasa regionalna i lokalna powinna zawsze pozostawać w zakresie zainteresowań pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Jest to bowiem doskonały sposób dotarcia do lokalnych społeczności z prezentacją idei ochrony krajobrazu i działalności Zespołu. „Krzczonowski Gościniec” wydawany w nakładzie 1600 egzemplarzy dociera do większości domów w gminie Krzczonów (gminę zamieszkuje ponad 4500 osób). Należy bezwzględnie z takiej możliwości korzystać, zwłaszcza że redakcje lokalnych czasopism są zwykle otwarte na wszelką konstruktywną współpracę.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK